Fergefrie forbindelser

Trøndelagsplanen har en mobilitetsstrategi som skal gi et balansert utbyggings- og bosettingsmønster, et samordna transport – og samfunnssystem, og bidra til regional bo- og næringsutvikling.

FV769 – Hestøybrua og Sminesbrua.

Et mobilitetstilbud som skal underbygge større bo – og arbeidsregioner vil møte tidsutfordringer. Når det gjelder arbeidsreiser i distriktene så er en time sett på som akseptabelt. I såfall har vi utfordringer på dette området i Namdalen.

Mellom Namsos/Overhalla og Nærøysundområdet, som kan være en fornuftig bo- og arbeidsregion, er reisetiden i dag ofte det dobbelte. Raskere hurtigbåt og nye ferger – sjøl om de etter hvert vil gå på EL – kan neppe endre særlig på reisetida.

Reisetida langs veg må derfor kortes ned i Namdalen. Dette er selvsagt ikke bare et tiltak for privatbilismen. Det åpner også for å utvikle hensiktsmessige kollektive løsninger og raskere godstransport.

Derfor bør en gå inn for at fergefrie løsninger skal være et mål i det framtidige kommunikasjonsbildet i Namdalen. Dette vil også være et betydelig klimatiltak, fordi kortere veistrekning og avikling av ferge vil kutte utslippene betydelig.

Namsos Venstre mener derfor at på sikt må tilbys fergefrie forbindelser mellom Namsosområdet og Nærøysundområdet.

Geir Olav Knappe

Førstekandidat Namsos Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**