Nedlegging av fødeavdelingen viser at foretakene må fjernes

Fødetilbud og kvinnehelse, Ragnhild Helseth

Møre og Romsdal Venstre protesterer mot vedtaket om å legge ned fødeavdelinga ved Kristiansund sykehus. Vi gir vår fulle støtte til alle som viser sin sterke motstand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Helse Møre og Romsdal har med sitt vedtak vist en manglende forståelse for spesialisthelsetjenestens ansvar for å sikre et godt fødetilbud i fylket, og i særdeleshet ignorert den risiko som fødende i nordre del av Nordmøre stilles overfor. En uakseptabel lang reiseavstand blir konsekvensen når fødeavdelingen blir lagt til Molde sykehus.

Styret i helseforetaket har med sin beslutning vist mangel på evne til å lytte og forstå de samfunnsmessige konsekvenser av å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund.

Forutsetning for sammenslåing av fødeavdelingene slik det står i utviklingsplana, var at det skjedde ett år før innflytting i det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal, SNR. Nå er den tidsplanen sprukket, foreløpig i fem år, men med stor usikkerhet om perioden blir mye lengre. Da mener vi at forutsetningen for enighet om utviklingsplanen er endret, og dermed også premissene for sammenslåing.

Lojaliteten blant innbyggerne begynner å skrante og dermed settes målet om realisering av fellessykehus SNR i fare.

Møre og Romsdal Venstre erfarer av helseforetak som driftsmodell ikke greier å ivareta samfunnsmessige konsekvenser når prosesser må justeres. Foretaket forholder seg kun til hva helseministeren har godkjent i foretaksmøtet.

Avstanden mellom befolkningen og helseministeren er alt for lang. Det må finnes beslutningsorganer med folkevalgt representasjon som kan påvirke på veien i tillegg til Stortinget.

Stortingsflertallet har sagt at ingen fødeavdelinger skal legges ned. Helseministeren og Helse Midt og dermed HF Møre og Romsdal mener at dette er innenfor utviklingsplana; altså at økning fra ett år til fem år ikke betyr noe. Det er vi sterkt uenige i.

Foretaksmodellen som styringsform viser seg nå enda tydeligere som uegnet for å drifte spesialisthelsetjenesten

Venstre var imot foretaksmodellen da den ble innført. Nå er det tydeligere enn noen gang at en ny driftsmodell for sykehus må opp til vurdering i Stortinget. Møre og Romsdal Venstre vil formidle det til vår stortingsgruppe og be om videre oppfølging.

Møre og Romsdal Venstre
Fylkesstyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**