Ole Røed med tilsvar til innlegg i Varden av Rune Killie, Bypartiet

Rune Killie har ikke tiltro til lokalpolitkernes kompetanse på veiplanlegging, og ønsker nasjonal styring. Han kommer også med alvorlige beskyldninger om journalistenes integritet og tror at Gulset-beboerne lar seg lure av tomme lovnader nok en gang.

Falkum-brua. Foto www.bitjungle.com

Bypartiet og bygdetullinger

Bypartiet kom inn i bystyret i Skien i 2015 som et protestparti mot gjeldende veiplanlegging, veibygging og bomstasjoner.

I ingressen på partiets hjemmeside påberoper de seg å være et sentrumsparti, men at det er mest naturlig å samarbeid mot høyre. Programmet er, etter min oppfatning, fullt av lignende selvmotsigelser.

Blant annet skriver de at programmet er avgrenset til å gjelde saker som er relevante for kommunevalg. Men, de avstår ikke fra å mene at en ny E18 med fartsgrense 130 km/t skal gå i rett linje fra Sande i Vestfold til Gjerstad i Agder. De er stolte av, med det, å kunne vise til store reduksjoner i klimagassutslipp. Ja, hvis de regner kun med Oslo- og Akershusbeboere som skal til og fra Sørlandsidyllen sin, så stemmer det sikkert, men hva med de som bor i bynære områder i Vestfold?

Programmet har for øvrig ikke andre punkter om klima og miljø. Nei, når de planlegger 4-felts motorvei gjennom landbruk- og skogområder hvor folk ikke bor, så forstår jeg at det er et underordnet tema i programmet.

Leserinnlegget til Rune Killie i Varden 2. april er et stort frieri til gulsetbeboerne. Han mener de er «utestengt fra omverdenen» på grunn av bomstasjonene ved Elstrøm- og Falkumbroene. Først og fremst glemmer han Skotfoss. For det andre, så må andre skiensinnbyggere, som er avhengig av bil, betale bompenger for å handle på Plantasjen, gå på skattekontoret, besøke politiet. Når det kommer til arbeidsvei og andre ærender så stiller vel alle mer eller mindre likt.

Rune Killie og Bypartiet mener at veiplanlegging skal utføres av fagfolk på nasjonalt nivå uten innblanding av: «inkompetente lokalpolitikere, særinteressenter og bygdetullinger» Intet mindre!

Rune Killie sier, implisitt i sitt innlegg, slik jeg tolker det at arkitektene bak Bypakke Grenland har manet journalistene til taushet. Det er en alvorlig beskyldning. Har han tenkt tanken at journalistene kanskje forstår at restriksjoner i privatbilisme er et nødvendig miljøtiltak?

Nesten 1/4 av gulsetbeboerne som stemte ved kommunevalget 2015 stemte på Bypartiet. Det var for øvrig lav valgdeltagelse, bare 47 prosent. Jeg har lyst å spørre Gulsetbeboerne: Hva har dere fått igjen for de stemmene? Har det bidratt til bedre infrastruktur? Har det bidratt til mindre utgifter til transport og samferdsel på Gulset?

Et populistparti som Bypartiet kan jo si hva som helst, uten å måtte stå ansvarlig for det.

Det er ikke dumt å stemme på et sentrumsparti, for historien viser jo at de kan få mye makt og innflytelse. Men, det går an å se til et ansvarlig parti som har en troverdig politikk på alle områder og som bryr seg om utdanning og skole, klima og miljø og arbeidsplasser, kort og godt det som gjør lokalsamfunnet levende, ikke bare på Gulset men i hele Skien.

Ole Røed

listekandidat Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**