Venstre – det urbane partiet?

Ole Røed mener at urbanisering er bra for miljø og verdiskaping. Det er derfor en ære for Venstre å bli omtalt som et urbant parti.

Gjennombrudd for det urbane Venstre, sto det å lese i Dagsavisen etter fylkestings- og kommunevalget i 2007. Venstre og Lars Sponheim hadde gjennomført det beste valget siden 1971, mye takket være velgere i byene.

Mye har skjedd på 12 år, både med bosetting og demografi, men fortsatt brukes dette om Venstre når andre politiske partier ønsker å framstille oss som et distriktsfiendtlig parti.

Før Lars Sponheims inntreden i rikspolitikken, ble Venstre regnet som et distriktsparti med lav oppslutning ved fylkestings- og kommunevalg.

Betydningen av begrepene «urban», og det motsatte «rural», er ment i forhold til hvor partiet henter stemmer ved valgene.

Hovedhensikten med distriktsutbyggingen i Norge har vært å opprettholde bosettingsmønstret og sikre likeverdige levekår i hele landet. Dette har ført til framvekst av urbane tettsteder. Vi ser de samme seriene på Netflix, vi bruker alle Facebook, Instagram, Snapchat og andre sosiale medier, vi spiser sushi, drikker den samme vinen, henter de samme impulsene, uavhengig av hvor vi bor. Vi ser de samme nyhetene, og snakker om de samme hendelsene. Og vi treffes jevnlig på ulike arenaer.

Vi er alle, på en måte blitt urbane. Det eneste som er forskjell er nærheten til tilbudene der vi bor.

Venstre er et moderne parti, og har i alle år vært framoverlent. Venstre har gått i bresjen for de store reformene som har kommet hele Norges befolkning til gode. Uten forandring, stopper utviklingen.

Urbanisering pågår kontinuerlig, både nasjonalt og internasjonalt, basert på menneskets frie vilje til å velge det livet som er best for det selv.

Når klimagassutslipp og miljøforsøpling er blitt en så alvorlig trussel, så er vi, som et ansvarlig parti, innforstått med at vi må legge til rette for å forhindre en videre utvikling i feil retning.

Skien er et tettsted, men også Telemarks største landbrukskommune. Bonden kan, med de rette insentiver, bli klimanøytral, og det er ingen tvil om at Skien Venstre er på bondens parti. Alle har lik rett til å ha de samme kommunale tjenestene og tilbudene.

I år er det lokalvalg, og mange saker har ikke noen politisk farge. Engasjerte og kunnskapsrike mennesker, som vil det beste for lokalsamfunnet, er viktigere enn politisk medlemskap. Best politikk blir det, etter min mening, der ulike hensyn og synspunkter blir verdsatt. Selv om det er lokale saker vi er mest opptatt av, så må vi også bidra til å nå de store klima- og miljømålene.

Urbanisering er bra for miljøet. Det gir mindre utslipp og større verdiskaping, noe som kommer alle til gode.

På denne bakgrunn er det en ære å bli kalt urban.

Ole Røed,

listekandidat Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**