Ope møte med Carl-Erik Grimstad

Velkommen til ope møte med Carl-Erik Grimstad, helsepolitisk talsmann for Venstre

Torsdag 25. april kl 18.00, møterom i Ørstahallen (adr. Holmegata, du ser den frå rundkøyringa)

Grimstad innleiar om Venstre sin politikk, med spesielt fokus på helsepolitikken. Pål Farstad, 1. kandidat til Møre og Romsdal Venstre si fylkestingsliste tek også del.

Med bakgrunn i forslaget om å legge ned Mork Rehabiliteringssenter har vi invitert Carl-Erik Grimstad, helsepolitisk talsperson i Venstre, til å besøke Søre Sunnmøre førstkomande torsdag, 25. april. Han legg også turen innom Kristiansund og Molde tidlegare same dag, saman med Pål Farstad.

Beste helsing Venstrelaga på Søre Sunnmøre