Gratulerer med arbeidernes dag 1. mai!

Foto: VHO

I dag er det første mai. Det er en dag vi alle kan feire!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Ser vi oss bak skulderen, har vi kommet langt. Da industrialiseringen kom endret samfunnet
seg totalt. Maktstrukturene ble styrket; forskjellen mellom rik og fattig forsvant kom kanskje
enda mer til syne. I dette samfunnet gikk de små sammen, for å stå mot de store. Ved å stå
sammen fikk man, med blod og svette, kjempet gjennom rettigheter som gjorde livene til
arbeidere mer verdig.

Og vi er ikke i mål ennå. Derfor feirer vi i dag arbeidernes dag.
Folket skal styre, ikke makt eller markedskrefter. Dette er hva Venstres ideologi er tuftet på.
I dag er dette prinsippet utfordret. Inntekter er ujevnt fordelt, teknologi-giganter som Google, Apple og Facebook sin plutselige
fremvekst har hatt fritt spillerom på Internett. Nå står vi i kampen for å tvinge dem til å
skatte her, akkurat som alle andre.

Vi tror samarbeid og forpliktelser må til i arbeidslivet. Derfor må vi hegne om
trepartssamarbeidet. Vi skal ikke tvinge frem ordninger som ikke passer alle arbeidsplasser,
men arbeidsplasser skal ikke ha friheten til å utnytte arbeiderne sine. Der min frihet
begynner, slutten din, og de løsningene må vi finne sammen.

Fremtidens arbeidsplass blir annerledes, og vi må tilrettelegge for ulike arbeidsmetoder.
Gameren som får betalt for turneringen og sykepleieren har to ganske ulike behov. Men alle
skal ha rettigheter som passer på, og muligheter til å lykkes i en stadig mer utfordrende
arbeidssituasjon. Vi blir aldri ferdig med å lære; på arbeidsplassen eller skolebenken. Enda
flere vil måtte kombinere de to.

Under disse forholdene skal Venstre skape fremtidens arbeidsliv. Et trygt arbeidsliv for
arbeidstaker med en verdig lønn og representasjon uavhengig av hvilken bakgrunn du har.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**