Sammen kan vi redde havet!

Foto: Venstre

Vi bor i et land med fantastisk natur, men naturen er sårbar.

Et hovedmål for Venstre er å ta vare på naturen. Derfor er det viktig at vi har fått gjennomslag for en rekke miljøsatsinger. Vi har kjempet igjennom en tilskuddsordning for opprydning i havet og langs norske strender som i år er doblet til 70 millioner kroner. Et prosjekt der fiskere fisker etter søppel og en ordning for vrakpant for fritidsbåter slik at vi får slutt på at gamle båter bare senkes i fjordene blant annet. I år fikk 3 lokale aktører i nye Asker tildelt midler på mellom 400 000 og 2,5 million kroner til viktige prosjekter. Dette er: Vollen Marinesenter i Asker med Grønn Marina fase III, Foreningen kulturhuset Hovtun i Hurum med Fjorden Ren og Oslofjorden friluftsråd i Røyken med Ren Oslofjord – kystlinjen.

Venstre tok også initiativ til å forby mikroplast i kosmetikk og fikk gjennomslag for det. Dette er helt nødvendige tiltak, men ikke nok. Norge må ta større grep for å redde havet. I år 2050 vil det være like mye plast i havet som fisk hvis vi ikke fikser problemet i årene som kommer. Og den eneste måten det kan gjøres på er gjennom kunnskap.

Venstre har derfor laget en tiltakspakke mot marin forsøpling. Det må forskes mer for å erstatte plast med bioplast som brytes helt ned i naturen. Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi renser havet for mikroplastbiter. Vi vet at plast brytes ned til mikropartikler som tas opp i dyr og plankton. Og vi vet at mye av mikroplasten i Norge kommer fra bildekk som slites på veiene våre og skylles ned i havet og fra de tusenvis av kunstgressbanene rundt omkring som består av opphuggede bildekk. Ut fra denne kunnskapen må vi handle og sørge for at utslippene av mikroplast går ned. Venstre ønsker et forbud mot tynne plastposer og styrke utviklingen av resirkulert eller bioplast. Vi bør også fase ut bruken av gummigranulat i kunstgressbaner. Det trengs opprydding, forebygging, forskning, bevisstgjøring og internasjonalt samarbeid.

Vi må alle bidra

Politikere, forskere og forvaltningen må ta store grep. Men minst like viktig er det at vi alle sammen slutter å kaste og begynner å rydde. Dette vil få bort store mengder søppel som ellers kan ende opp som mikroplast. I dag er det nærmest utenkelig at man strør rundt seg med store mengder søppel og flasker i byen og i naturen. Men det virker som dette ikke gjelder på sjøen. Derfor håper vi at flest mulig folk blir med på årets ryddeaksjon og at flere blir bevisst at vi må slutte å behandle det blå matfatet vårt som en gigantisk stor søppelfylling.

Strandryddedagen 4. mai

Det er mye vi kan gjøre! Å plukke opp plasten som ligger i fjæra og levere den til gjenvinning er enkelt og effektfullt. Gjennom «Strandryddeuka» har flere tusen frivillige ryddet sine lokale strender både langs kysten og i innlandet. I 2017 deltok nesten 50 000 mennesker. De ryddet 1374 tonn avfall, som ble fjernet fra norske strender. Omtrent 76 prosent av dette var plast og bestod av plastbiter, tau, drikkeflasker, isopor, strips og korker som gjengangere. Vi vil takke både strandrydderne og nettverksorganisasjonen Hold Norge Rent for en fantastisk innsats.

I år skal Venstre-folk fra lokallag over hele landet få med seg mange andre frivillige og ta et tak for å ta vare på havet. Vi skal rydde langs strender, bekker, innsjøer og andre steder der det finnes mye søppel – i hele Asker, Røyken og Hurum. Dette gjør vi som et ledd i den norske strandryddedagen som finner sted 4. mai – og vi oppfordrer alle som har engasjement i saken om å bli med på dugnaden de kommende ukene. Vi håper vi ser deg!

Sammen kan vi redde havet

Av: Elisabeth Holter-Schøyen, Marit H. Meyer og Christian Dyresen, kandidater for Asker Venstre.

Innlegget stod på trykk tirsdag 30. april 2019 i Røyken og Hurums Avis.