VENSTRES GRØNNE ELBILPOLITIKK

I et leserinnlegg 6. april stiller Kari Hilde Risvand noen kristiske spørsmål om blant annet Venstres elbilpolitikk. Vi er ening med Risvand i at Venstre er stolte av elbilpolitikken og at en gjennom avgiftspolitikken har gjort det enklere for alle å velge grønt.

Risvand stiller spørsmål ved om det å kjøpe kobolt fra Kongo, og andre stoffer til batteiproduksjonen fra for eksempel Mongolia, er «grønn» politikk. Ja, vi ser at det er utfordringer til menneskerettigheter i gruvearbeidet i Kongo, men vær også klar over at disse utfordringene gjelder alle typer litiumbatterier vi benytter i dagliglivet. For eksempel regner vi med at Kari Hilde Lislevand har en mobiltelefon, også her kommer kobolt til batteriet fra Kongo.

Salget av elbiler skyter i været, det er med på å gjøre lufta vi puster inn renere. Som nevnt er det utfordringer når det gjelder enkelte materialer som benyttes i batteriene, derfor er det flott at norske bedrifter nå for første gang skal forske på hvordan batterier som blant annet finnes i elbiler skal kunne få nye bruksområder. Solcellepaneler og vindturbiner er noen av mulighetene. Store deler av behovet for kobolt kan kanskje dekkes av resirkulering. Det kan bety at i fremtiden kan bilenes batteri få dobbel miljøgevinst.

Og det er ekstra hyggelige at det er bedrifter på Sørlandet som skal lede an i dette arbeidet. Dette vil kunne gi mange nye grønne arbeidsplasser i landsdelen vår og vil kunne gjøre Norge og Sørlandet ledende i det grønne skiftet.

Det er god Venstre-politikk.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**