Arbeiderpartiet på fylkestinget stikker kjepper i hjulene til industrien i Rana

Mats Hansen og Arne Ivar Mikalsen, Foto: Simen I. Vangen

I 2017 foreslo Arbeiderpartiets fylkesråd for utdanning å legge ned VG2 Industriteknologi på Polarsirkelen VGS. Dette ble vedtatt av Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og KrF på fylkestinget. Venstre stemte mot det absurde forslaget om å legge denne linja i industrihovedstaden i nord. Å gjenopprette VG2 Industriteknologi er en av våre viktigste valgkampsaker under høstens fylkestingsvalg.

Industrien i Rana er helt tydelige i sitt budskap, behovet for lærlinger er langt større enn det fylkeskommunen utdanner i regionen. Dette er før effektene av vedtaket fra 2017 slår til for fullt, og allerede nå sier flere av leverandørbedriftene i industriparken at de må si nei til oppdrag fordi de rett og slett mangler nok fagarbeidere. Også prosessbedriftene skriker etter flere fagarbeidere.

Anja Johansen

På grunn av lave søkertall til TIP nasjonalt gjennomførte Norsk Industri i år og i fjor en kampanje for å vise hvilke muligheter som ligger i denne utdanningen. I kampanjene engasjerte man kjente unge youtubere som fikk besøke industribedrifter rundt om i landet. I 2018 hadde Norsk Industri med seg videobloggeren Hanna Martine som blant annet besøkte Celsa Nordic og fikk kjøre kran. Trenden snudde: det var 5 prosent flere søkere til TIP, og hele 18 % flere jenter. I år har Elias “Kime” Rådlund fokusert på sammenhengen mellom gaming, teknologi og industri. Sammen med gode tider for industrien generelt har det gitt 13 % flere søkere på landsbasis sammenlignet med i fjor. I tillegg er økningen til VG2 Industriteknologi på hele 18% fra i fjor til i år. Dette er fantastiske resultater, men dessverre opplever man ikke det samme på Polarsirkelen VGS, og mye av dette er fordi det sentrale tilbudet på VG2 mangler.

VG2 Industriteknologi tilbys på skolene i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Da saken ble behandlet på fylkestinget ble det argumentert med at elever som går VG1 på Polarsirkelen kan flytte til en av de andre stedene på Helgeland for å fullføre utdanningen. Eventuelt gå ut som lærling etter 1 år på skolen. Det siste alternativet er lite aktuelt for industrien siden det er 18-årsgrense for å jobbe i industriparken grunnet strenge HMS-krav. Vi ser i tillegg at mobiliteten er lav og at ungdommene heller velger andre studieretninger som tilbys lokalt. Dette har medført at tilgangen til lærlinger i de mekaniske fagene i Rana nå er svært lav og skaper store utfordringer.

På Polarsirkelen VGS er det nylig bygd en helt ny TIP-hall med topp moderne utstyr. Mye av dette utstyret står ubrukt siden det er elevene på Vg2-linja som har behov for det. At fylkeskommunen har brukt store summer på utstyr som står ubrukt er helt meningsløst.

Nordland Venstre mener at de utdanningsmessige prioriteringene til posisjonen i fylkestinget er feil. Tilbudene på videregående skole må tilpasses næringslivets behov slik at det utdannes nok kompetente arbeidere i fremtiden. Arbeiderpartiet har tradisjonelt vært en lagspiller for industrien i Rana, men i denne saken nekter man å lytte. Dette bygger ikke fremtidens Nordland. Venstre har troen på Rana og Nordland, og vi vil derfor spille på lag med industrien og gjenopprette VG2 Industriteknologi!

 

Mats Hansen, 5. kandidat til fylkestinget og nestleder i Nordland Venstre
Arne Ivar Mikalsen, 1. Kandidat til fylkestinget for Nordland Venstre
Anja Johansen, 2. Kandidat til fylkestinget og leder av Nordland Venstre