Miljøkamp er frihetskamp

Bier og blomar, Foto: Astrid Larsen

Fredrikstad Venstre applauderer regjeringens forbud mot en rekke engangsplastartikler. Miljø og natur er en viktig del av vår politikk, og vi ønsker å gjennomføre mye god lokal miljøpolitikk. Vi ønsker å jobbe sammen med det lokale næringslivet for å finne løsninger på hvilke produkter som kan erstatte engangsplasten. Det er viktig å forstå hva dette vil bety for den enkelte bedrift, og hvilke andre miljøløsninger vi kan gjennomføre sammen.

Men! Miljø er mer enn å bare forby et par plastartikler. Vi lever i en tidsalder der vi har løsningene på så å si alle våre problemer. Det eneste vi mangler er reell vilje. Selv om det er mye flott som skjer i verden, som Parisavtalen, strengere utslippsklasser, miljødeklarasjoner på byggematerialer, miljøutredninger, elbil-satsing og masse mer, kommer vi allikevel til kort. Utslippene fortsetter å øke. Vi forårsaker en rekke andre miljøproblemer, som storstilt eksport av søppel fra Vesten, plast i havet, kobbergruver i Kvalsund, forsuring av havene, nedhugging av regnskog, insektdød. Listen er lang.

Men det er håp! Hvis dere har sett David Attenboroughs siste dokumentar «Our Planet», så er det én ting det legges vekt på mer enn noe annet: «Hvis vi retter opp feilene våre, så klarer naturen å hente seg inn i igjen».

Vi i Venstre i Fredrikstad har troen på et åpent samfunn, med mulighet for frihet og utfoldelse. Samtidig må vi jobbe sammen for å løse de store samfunnsproblemene og gi hverandre trygghet, ikke minst de store miljøutfordringene. Alene kan vi gjøre valg som hvor mye kjøtt vi spiser, hvor vi reiser, hvor flinke vi er til å sortere avfall, og hvor mye vi forbruker. Vårt forbruk medfører altså miljøforringelse, men her kan du og jeg utgjøre en forskjell. Allikevel har hver og en av oss begrenset påvirkning. Vi kan alle påvirke gjennom arbeidsplassene våre og vennekretser, men det går mer på engasjement enn ansvar. Vi er nemlig ikke ansvarlige for andres handlinger, og godt er det.

Kan Fredrikstad utgjøre en forskjell? Absolutt. Vi kan vise lokalt hvordan vi ønsker at et moderne byområde skal være, med blomsterrike bievennlige parker, mange grønne lommer, nærhet til Fredrikstadmarka med en sunn flora og fauna, flotte naturreservat og en plastfri kystlinje.

Vi har i verdenssammenheng stor kjøpekraft per innbygger. Vår kollektive prioritering kan derfor hjelpe verden til å bli betraktelig bedre. Som kommune kan vi gjøre enda mer for miljø, vi kan satse på et bedre fossilfritt kollektivtilbud, bedre sykkelveier, kjøpe grønn elektrisitet, gjennomføre tettere byutvikling, og bygge lokale idretts- og samfunnsarenaer. Vi kan investere i grønne fond og tilrettelegge for grønne sirkulære bedrifter, og selvfølgelig kutte ut unødvendige plastartikler.

For å gjøre de store strukturelle endringene, de som virkelig monner, så må vi stemme! Vi må stemme på dem som vil at verden skal bli en bedre plass, både for oss og naturen. Vi må stemme frem de som ønsker å ta vare på hverandre, og de som vil gi frihet til utfoldelse. Vi må stemme for å ta i bruk vår frihet.

Vi i Fredrikstad Venstre har troen på et bedre samfunn og en sunn natur, både for oss og våre etterkommere! Vi vil være på lag med fremtiden!

Simon Alexander Saxegård. Publisert på nett i f-b.no