2,7 mill ekstra til helsestasjon og skolehelsetjeneste i Rana

Foto: Simen I. Vangen

Rana kommune har fått tildelt 2,7 millioner kroner fra Helsedirektoratet til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Av disse midlene er 366 000 øremerket til en jordmorstilling i kommunen.

– Styrking av skolehelsetjenesten og forebyggende helsetilbud til barn og unge er gull verdt for å skape et godt oppvekstmiljø for alle barn. Jeg er glad for denne ekstra satsningen fra regjeringen, der Venstre har vært en viktig pådriver. Det sier Venstres ordførerkandidat Mats Hansen.

86 kommuner får midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste Regjeringen har gjennom flere år satset på et godt lavterkseltilbud til barn, unge og deres familier. Fra 2014-2019 har det vært en gradvis opptrapping av midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. I 2019 er det bevilget til sammen om lag 1,3 milliarder kroner, inkludert øremerkede tilskudd på 330 millioner kroner. Nå er det klart hvilke kommuner som får midler. 286 kommuner har fått tilskudd. Av disse har 98 kommuner fått tilskudd til jordmorsårsverk på til sammen 58,7 millioner kroner. Dette viser at regjeringen styrker jordmorkompetansen i kommunene.