Klima og miljø

Torgeir Anda

Et godt og levedyktig miljø er viktig for trivsel og utvikling, samtidig har vi et ansvar for å ta vare på miljøet for framtidige generasjoner. Malvik Venstre vil derfor bidra til at det føres en aktiv klima- og miljøpolitikk.

Det klimaregnskapet kommunen har utarbeidet må føre til et klimabudsjett som grunnlag for våre beslutninger. Dette må legges til grunn for alle beslutninger.