Venstre fikk enstemmig tilslutning til forslag om pengeinnsamling til Idrett

Bjørn A Hansen, Tidens Krav

Kunstgressbanen på Idrett i Clausenenga trenger nytt banedekke. Kristiansund stadion skal skifte ut sitt kunstgress, og CFK og KFK har tilbudt Kristiansund kommune å overta. Det medfører kostnader som kommunen ikke ser er mulig å dekke.

I Formannskapet tirsdag 14.05.19 fremmet Ragnhild Helseth på vegne av Venstre et forslag om å starte en innsamlingsaksjon for å skaffe midler til flytting og montering av kunstgress fra Kristiansund stadion til Idrett i Clausenenga.

vedtak

-Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon avslås søknaden fra Clausenengen Fotballklubb og Kristiansund Fotballklubb.

-Formannskapet oppfordrer til at frivilligheten og næringsliv starter en innsamlingsaksjon for å finansiere flytting og montering av kunstgress fra Kristiansund stadion til Idrettsplassen i Clausenenga. Granulater må være av godkjent type mht miljøvennlig type.

-Administrasjon og politiske ledelse tar initiativ til et møte med initiativtakerne.

tk.no 15.06.19 om Idrett og vedtakoppfordring til pengeinnsamling