Gustav Søvde holdt talen ved flaggheisinga i Skien

Per Jakob Svenkerud

Han flettet inn et lite NEI TIL DEPONI i talen sin.

Talen i sin helhet er her:

Kjære medborgere i Skien
Velkommen til flaggheising og start på dagen, og gratulerer med dagen. Jeg håper vi alle skal få en flott dag i dag.
17.mai i Skien er Skien på sitt beste. Flaggene har foldet seg ut. Vet dere hvor gammelt dette flagget er? Det er fra 1821. Etter 1814 var det diskusjon om flagg. Dette hadde selvfølgelig med Norgest stilling å gjøre i forhold til Sverige. Det var stortingsrepresentant Fredrik Meltzer som i 1921 kom med dette forslaget,som var et av mange forslag. Det er også endel av historien at det kanskje var hans 10 år gamle sønn Gerhard som hadde den første tegningen. Dette ble vedtatt av Odelsting og Lagting, men kong Karl Johan ville ikke godkjenne dette som en lov, men han godkjente det ved en kongelig resousjon av ‪13.juni 2021‬. Men det ble jo mye styr med flagget framover århundret, og forskjellige varsiasjoner av flagg. Men fra 1899 ble det rene flagget brukt, og fra 1905 ble det det offisielle norske flagg.
Jeg tror vi alle har et forhold til flagget og ved store anledninger kan det bringe fram følelser hos de fleste.
Vi har mye å glede oss over på en dag som denne. F.eks. dette at vi har barnetog og borgertog istedenfor militærparade. Og at vi har fred og frihet i landet.
Jeg tror det kanskje er ordet “frihet” som er det ordet som vi sterkest forbinder med 17.mai. Vi har symboltunge årstall som vi forbinder med frihet, 1814, 1905, 1945. Vi er heldige. Vi har ikke trengt å legge til noe nytt årstall etter 1945. Det viktigste de fleste nok tenker på når det gjelder frihet er at vi er et eget selvstendig land. Det var jo dette det sto om i alle de 3 årstallene jeg nevnte.
Med frihet er mye mer: Frihet til å si og skrive det vi vil. Frihet til å tro på det vi vil. Frihet til å jobbe med det vi vil, og tjene så mange penger vi vil. Frihet til å kjøpe så mange ting vi vil, og frihet til å fly så langt vi vil, og kjøre så mye bil vi vil, og kanskje frihet til å dumpe så mye avfall i gamle gruver vi vil.
Men stopp en halv, nå gikk jeg kanskje over en grense. Dette skal ikke være noen politisk tale. Men jeg ville bare illustrere at frihet har også sine mange begrensninger. Min frihet må ikke gå så langt at den krenker din frihet. Og det er denne balansegangen jeg for min del synes blir vanskeligere og vanskeligere.
Hvor store innskrenkninger skal vi f.eks.gjøre i ytringsfriheten for at våre ytringer ikke skal krenke andre. Eller skal vi tillate alt bare det skjer i en religions navn? Eller skal vi tillate oss selv og andre å forurense slik at forholdene for neste generasjoner blir vanskeligere og vanskeligere. Jeg så nettopp en nyhetsnotis, som raskt ble flyttet nedover på nyhetssidene, at nå var det målt så mye CO2 i atmosfæren som det ikke hadde vært på 3 millioner år. Jeg har ikke barn og barnebarn, men jeg er likevel alvorlig bekymret for neste generasjoner.
Men det får være nok alvor. I dag skal vi glede oss, være sammen med venner og familie, se glade barn i barnetoget, slappe av og nyte livet, og glede oss over alt vi i Norge og Skien har å glede oss over. Og det er mye. I morgen må vi jobbe igjen.
Takk for oppmerksomheten.