Venstre støttet MDG sin interpellasjon om klimakrise

Isbjørner mister leveområder på grunn av issmelting i arktiske strøk. Majestetene er blitt symboler på klimaendringer, Foto: Jonathan Hayward/AP

Venstre ved representanten Asgeir Hansen ga sin fulle støtte til MDG sin interpellasjon, der MDG ba bystyret støtte deres forslag om å erklære klimakrise. Asgeir Hansen sa tydelig ifra om hvor viktig det er at vi følger opp oppfordringen fra ungdommen om at voksne må handle nå for å stoppe temperaturøkningen på jorda.

Forslagene ble vedtatt mot tre stemmer.

Her er Venstre sitt innlegg:

Venstre vil være med å støtte MDG sitt forslag om å erklære klimakrise i punkt 1,
likeså støtte punkt 2 om årlige klimabudsjett.
MDG viser til det i sitt forslag punkt 2, og det må vi følge opp, vi som støtter forslaget.

Om å erklære klimakrise: det har vært diskutert hvorvidt det har noen hensikt.
Vel, ord er ikke nok, det må handling til.
Krisebegrep kan brukes for mye, men ikke i klimasaken. Politikk handler om å legge til rette for fremtiden. Barna og de unge er framtida vår. De roper ut at vi voksne må vise ansvar og tørre å handle.

Det er to store problem:
Menneskeskapte klimaendringer er ved siden av tapet av naturmangfold. det er vår tids største utfordring. Fortsatt temperaturstigning truer mennesker, samfunn og natur. Målet om å begrense den globale temperaturøkningen ned mot 1,5 grader må være førende for all norsk politikk. Jo lenger vi venter med å omstille og tilpasse oss, jo dyrere og vanskeligere vil det bli, og vi løper en risiko for irreversible og drastiske klimaeffekter.

Venstre har omtalt klimakrisa lenge. Vi har jobbet for saker lokalt, nasjonalt og globalt.
Venstre har klokkertro på at klimakrisen kan løses, og gjort på rette måten kan vi danne grunnlaget for ny bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser.