Drammen har gått glipp av store midler som kunne bidratt til barnas svømmeferdigheter

Svømming
Svømming, Foto: Guillermo Diaz Mier og Terán

Norge er dårligst av alle land i Norden på svømmekunnskaper hos barn. Alarmerende nok er kun 50 prosent av våre norske 10-åringer svømmedyktige. På tross av dette søkte ingen barnehager i Drammen om statlig støtte til gjennomføring av svømmeundervisning i barnehagene.

Nå venter en god sommer på de fleste av oss. Vi er heldige i Norge, vi har mengder rent og friskt vann å boltre oss i. I Drammen har vi enorm tilgang på bademuligheter med en ren elv og flere skogsvann. Noen har allerede tatt sitt første bad i år og opplevd det forfriskende og befriende ved å være i vannet.

Dette er for de av oss som mestrer vannet. Ikke alle ville klart å redde livet, om de falt ut av kajakken eller fra bryggekanten. Også denne sommeren kan noen drukne, og familier miste sine kjære, fordi svømmekunnskapene ikke er på plass. Dette skjer hvert år, og det er ofte barn og ungdom involvert.

Norge er dårligst i Norden

Svømmeferdigheter måles likt for alle 10-åringer i hele Norden. At Norge, med verdens nest lengste kystlinje, ligger langt bak andre skandinaviske land på barns svømmedyktighet er alvorlig.

For å forstå dette bedre, inviterte vi i Venstre samtlige aktører i Svømme-Norge for råd om hva Venstre kunne gjøre for å bedre barns svømmeferdigheter. Svaret var klart: Opplæringen må starte tidlig. Helst allerede i barnehagen. Med disse klare anbefalingene, tok derfor Venstre initiativ til en ordning om gratis svømmeopplæring i barnehagene.

Den fungerer slik: Stortinget bevilger penger til svømmeopplæring i barnehagene. Barnehagene søker på midlene via fylkesmannen. Barnehageansatte tar så med seg barna fra barnehagen til den lokale svømmehallen. Der står svømmeinstruktører klare til å ta imot barna. Det er de som står for opplæringen, ikke barnehageansatte. Alle utgifter til dette dekkes av staten over statsbudsjettet – det er ingen skjult egenandel med liten skrift.

Ingen barn i Drammen har fått nytte av ordningen

Likevel har ikke barnehagene i Drammen benyttet seg av dette. I 2017 fikk 200 barn svømmeopplæring i barnehagen. I 2018 fikk ingen barn delta på svømmeopplæring igjennom denne ordningen. Utviklingen burde selvfølgelig vært motsatt. I kommunens årsmelding er kapasitetsproblemer i svømmehallene oppgitt som grunn. Men er det noe vi må prioritere å bruke kommunale svømmehaller til, så er det svømmeopplæring for små barn.

Drammen har gått glipp av store midler som kunne bidratt til barnas svømmeferdigheter. Når barna er små, er læringsvinduet størst og skepsisen minst. Det finnes ingen grunn til å vente med svømmeopplæring, og ordningen er gratis for barnehager og barnehagebarn. Svømmeopplæring er livsviktig og må prioriteres, det er vi sikre på at både foreldre, barnehageansatte og politikerkollegaer er enige med oss i.

Venstre sikret 66 millioner

Vi ønsker at alle barn i Drammen får nytte av dette tilskuddet som Venstre har fått på plass nasjonalt. Vi har sikret 66 millioner kroner til svømmeopplæring for 5-åringene hvert år. Siden ordningen startet i 2015 har beløpet økt, og nærmere 100.000 barn har fått denne svømmeopplæringen i barnehagen.

En av oss, den mest dumdristige, deltok i tv-programmet 71 grader nord i 2011 og fikk føle på kroppen hva manglende svømmekunnskaper kan føre til. Utfordringen var å hoppe fra en båt og svømme i land. Null problem! Umiddelbart etter kontakten med vannflaten kom panikken. Manglende svømmekunnskaper gjorde møtet med vannet livsfarlig. Ikke lenge etter ble ny svømmeopplæring gjennomført og i midten av 30-årene kom svømmeferdighetene endelig på plass.

Den andre av oss deltok på svømmekurs i tidlig alder og har siden svømt på skolen, på fritida og på stevner. Som en fisk i vann har det blitt tilbakelagt kilometer på kilometer i bassenget gjennom årene. Senere ble det kurs i svømmeopplæring og engasjement som svømmeinstruktør for flyktninger. Kunnskapen om og gleden av vann ble delt videre til andre. Svømmekunnskapene har sittet som støpt og tryggheten i vann likeså. Slik var hver sommer vært en fryd, og den tryggheten og friheten i vann fortjener alle barn å føle på.

Staten betaler, det er bare å søke

Staten betaler for denne svømmeopplæringen, så det er bare å ta ordningen i bruk! Alle barn i Drammen fortjener å lære seg å svømme. Vi har rett og slett ingen barn å miste.


Av Timo Nikolaisen, 4. kandidat for Drammen Venstre og svømmedyktig i en alder av 7 og Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre og svømmedyktig i en alder av 35

Først publisert 19. mai 2019 i Drammens Tidende (på nett)