Behold elbilfordelene!

Foto: Simen I. Vangen

Elbilandelen gjennom bommene i Rana utgjør bare 2% av de totale passeringene, og andelen registrerte elbiler i kommunen utgjør kun 1,3%. Fritak for bompenger er et viktig insentiv for å velge elbil fremfor fossilbil. Derfor er det alt for tidlig å starte med innkreving av bompenger for elbiler allerede til neste år.

I neste kommunestyremøte skal politikerne ta stilling til om man skal innføre bompengebetaling for elbiler i bommene på Helgeland. I formannskapet fikk jeg Sp, KrF, Høyre og FrP med på et forslag om at vi ikke innfører bompenger for elbiler nå, men gjør en ny vurdering når elbilandelen har blitt 30%. Dessverre utgjør Ap og SV flertallet i formannskapet og forslaget ble nedstemt. De samme partiene har flertall i kommunestyret, og kommer derfor mest sannsynlig til å stemme for innføring av bompenger for elbiler til neste år.

I saken som skal behandles kan vi lese at «Det var ved årsskiftet 2018 – 2019 registrert 195 000 elbiler i Norge, en andel på 7,2 % av den samlede personbilbestanden Til sammenligning var det på samme tidspunkt registrert 200 elbiler i Rana, en andel på 1,3 %. Elbil-andelen i Rana er også svært mye lavere enn for eks. i Bodø og betydelig lavere enn i Nordland.» Dette betyr at vi må stimulere til at flere velger elbil i Rana. Videre kan man lese at «status viser at trafikken registrert over de to bomsnittene på E6 Helgeland nord i 2018 var 8,8 % høyere enn prognosene som ble lagt til grunn i bompengeproposisjonen vedtatt i Stortinget i 2014.» Den lave elbilandelen kombinert med økt trafikk gjør at økonomien til bomselskapet ikke vil bli påvirket negativt med det aller første.

Norske klimagassutslipp økte med 0,4% i 2018, sammenlignet med året før. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå. Økningen i utslipp fra veitrafikken var på 3%, på tross av rekordsalg av elbiler. Å elektrifisere bilparken er et viktig virkemiddel for å redusere våre utslipp iht. Parisavtalen.

Elbiler har heller ingen utslipp av de helseskadelige NOx-gassene, og elbiler genererer mindre svevestøv enn fossilbiler. I Mo i Rana har vi i flere år hatt høye verdier av svevestøv. De siste årene har situasjonen bedret seg, men vi har enda et stykke igjen før vi er i mål. Det er derfor uforståelig hvorfor Ap og SV vil fjerne et viktig insentiv for elbiler.

Anbefalt lesing:
12 myter og fakta om elbiler
Dette ville blitt konsekvensene av elbilmoms nå

Mats Hansen
Ordførerkandidat for Venstre i Rana