Hver dag er en viktig miljødag

Bryr du deg? Jovisst bryr du deg om miljøet! For din egen skyld, for barna dine, og for framtiden. Vi bor i en kommune med en fantastisk rik natur og den må vi ta vare på.

Vi i Venstre har tro på framtiden. En mer miljøvennlig politikk vil gjøre Namsos til en bedre kommune å bo i. Venstre vil ha grønn vekst, frisk luft, ren og levende natur. Det er i lokalsamfunnene klimaløsningene ligger. Gjør vi miljøhverdagen enklere og mer lønnsom, vil alle kunne bidra til et mer klimavennlig samfunn.

Vær venn med naturen! Foto: Namsos Venstre

Det grønne skiftet er full av muligheter og Namsos har alle muligheter til å ta en rolle i klimaarbeidet. Det må bli rimeligere og enklere å redusere strøm- og vannbruket i hjemmene våre. Vi må ha god og fornuftig håndtering av avfall og avløp. Vi må få på plass en reell satsing på fornybare energikilder, og forskningsinnsatsen på klima- og miljøteknologi må styrkes. Det må legges til rette for nyskapning og næringsutvikling innen miljøløsninger. Venstre er fornøyd med at miljøteknologordningen under Innovasjon Norge nå styrker klimaforskningen.

Venstre vil at Nye Namsos straks starter arbeidet med en klima- og miljøplan. Det er vedtatt at vår nye kommune skal være en spydspiss innen miljø- og klima, så hvorfor er ikke arbeidet startet?

I Namsos kommune er det fortsatt ingen ordning for å sortere søpla i kommunale bygg. Jo, du leste riktig. Hva lærer vi våre barn og unge om praktisk miljø- og klimaarbeid når alt går i samme søppeldunk? Og hvorfor finner vi skolegårder i kommunen vår uten en eneste søppelkasse?

Nylig stemte Namsos kommunestyre faktisk ned et forslag fra Namsos Venstre om å få på plass en avfallsplan for kommunale bygg. Vi klarer fint å sortere matavfall, plastavfall, papir, plast, glass og metall hjemme. Men i kommunale bygg og institusjoner skal alt i samme dunken!

Dette er rett og slett for dårlig og det forundrer oss at ikke flertallet i kommunestyret er enig i det! Kommunal drift har et nøkkelansvar i klimaarbeidet. Og ønsker vi natur og hav uten søppel og plast må vi straks begynne med oss selv og vår egen kommune.

Det grønne skiftet krever mer energi, men utbygging av ren energi skal ikke gå på bekostning av uberørt natur og den sør-samiske kulturen vi har i fylket vårt.

Nye Namsos er Norges største villakskommune, og Namsos Venstre vil styrke oppmerksomheten rundt villaksen som art og som grunnlag for næring, reiseliv og opplevelser.

Biene ville stemt Venstre. Foto: Namsos Venstre

Den lille byen vår har alle muligheter for å bli mer attraktiv der den ligger samlet ved sjøen. Vi ønsker oss flere grønne møteplasser, flere aktivitetsområder for alle, og flere lekeparker. Det vil gi oss en hyggeligere by og fremme folkehelse og trivsel.

Namsos må bli flinkere til å legge til rette for gående og syklende. Mange har oppdaget at en lett sykler lengre med el-sykkel. Vi må derfor ha flere gang- og sykkelveier, sykkeloppmerking, sykkelparkering ved bussholderplassene. Og i stedet for store tunge tomme bybusser må vi begynne å satse på et mer fleksibelt kollektivtilbud som går når vi har lyst å reise. Vi må satse mer på den fleksible bestillingstransporten i hele den nye store kommunen vår.

Skal vi få flere til å gå over til el-biler i Namdalen må det satses på mange flere ladestasjoner i byen og i alle våre tettsteder, bare da kan rekkeviddeangsten slippe taket.

Klart du bryr deg og framtiden og miljøet, du vil at dine barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv som du har i dag. Og glem ikke at Namsos Venstre er miljøpartiet.

 

Miljøgruppa i Namsos Venstre

v/ Susana Castelejo, Gerd Grong, Ellen Hennissen, Astrid Eva Prytz og Anne C. Holm.