Hvordan påvirke politikk?

Pexels.com

Det er lettere å engasjere seg politisk enn man skulle tro. Dette er en liste over måter du kan engasjere deg.


Send en mail til politikere

Først og fremst er det bare å sende mail til politikere. Om du bryr deg om en enkeltsak kan du forsøke å google navnet på saken og se hvilke politikere og hvilke partier som har vært ute og snakket om den. For eksempel vil et søk på nyheter om “månedskortpris Oslo” gjøre at du får opp en kronikk skrevet av leder for Grünerløkka Venstre). Start med å ta kontakt med den personen! E-post til aktive politikere finner du som oftest på nett.

Vil du kontakte leder i Grünerløkka Venstre? Send en mail til [email protected]

Meld deg inn i et parti

Den viktigste grunnen til at folk ikke melder seg inn i et politisk parti, er fordi de ikke finner et parti de er 100 prosent enige med. Derfor er det viktig å presisere at det knapt finnes noe medlem i et politisk parti som er 100 prosent enige i all politikken det partiet skaper. Det er likevel en grunn til å melde seg inn, og det er at medlemskapet gir deg en viktig stemme inn i partiet, og eventuelle konstellasjoner de befinner seg i, som i regjering, byråd eller bystyre. Det er første steg for å få inn politikk du ivrer for, eller få endret politikk du eventuelt måtte være uenig i. Det holder i massevis at du er enig i partiets grunntanke, det finner du fort ut av ved å ta partikalkulatorer eller titte innom nettsiden til partier du har vært enig med i enkeltsaker tidligere.

Skriv en politisk uttalelse

En politisk uttalelse er en kort tekst om et dagsaktuelt tema. En politisk uttalelse er oftest fra en halv til en hel side lang. Politiske uttalelser brukes som en måte å utvikle politikk på hele året. De er derfor perfekte til å markere standpunkt om saker som ikke er dekket i politiske program, og ta tak i aktuelle problemstillinger. Derfor er politiske uttalelser en god og ganske enkel måte å å påvirke poltiikk på.

Politiske uttalelser er også ofte en god måte å skape blest om en sak på. For eksempel skrev noen av oss fra Grünerløkka Venstre sammen med noen fra Nordstrand Venstre en politisk uttalelse om gjenbruksshoppingsenter.

Les Oslo Venstres uttalelse om gjenbrukeskjøpesenter her.

Etter vedtaket ble uttalelsen skrevet om i Dagsavisen, les saken om Oslos Venstres planer om gjenbrukskjøpesenter her.

 

Ble du fristet? Slik skriver du en politisk uttalelse:

  1. Skriv litt om bakgrunnen for saken.

Hva er problemet og hvorfor bør det gjøres noe med? Hva er muligheten, og hvorfor skal vi gripe den?

  1. Hvordan skal partiet bidra politisk?

Hva kan partiet gjøre for å løse problemet? Hva hvordan skal vi gripe den an?

Eksempler på løsninger er liberalisering, regulering, avgifter, utredninger, gi eller omorganisere støtte etc. Hva som er de beste politiske løsningene til ditt problem/mulighet kan du gjerne snakke med en lokal politiker om. Det finnes ofte mange muligheter, og hvilken mulighet hvert parti velger på et problem er gjerne det som skiller de ulike partiene.

MERK! Politiske uttalelser som skal bli del av et politisk parti sin offisielle politikk, må fremmes av et medlem i det partiet. Er du ikke medlem må du derfor melde deg inn eller få en som er medlem til å fremme forslaget for deg. Merk at politiske uttalelser har større sannsynlighet for å bli vedtatt om de blir fremmet av flere, for eksempel om et lokallag kan samles om en uttalelse.

Ønsker du å vite mer om politisk engasjement og hvordan du kan bidra eller påvirke, ta gjerne kontakt med [email protected]

Vi håper dette vil friste til å ta del i demokratiet. Politikk er både gøy og viktig! Har du funnet ut at du vil bli medlem i Venstre? Hjertelig velkommen! Håper vi sees!