Larviks pionerer må hedres og minnes

Ingrid Strümke, 4. kandidat for Larvik Venstre , Foto: Karin Frøyd

1. juli 2012 flyttet jeg til småbruket mitt i Kvelde. 5. oktober 2016 flyttet jeg til by-huset i Larvik.

Thor Heyerdahl

Da jeg den 1. november 2018 ble satt opp ganske høyt på lista med Larvik Venstres kandidater for kommunevalget, følte jeg meg beæret og glad. Samtidig så jeg dette som forpliktelse til å sette meg mye bedre inn i forholdene rundt Larvik for å kunne yte et ansvarsfullt bidrag.

Hva var historien, hva var og er utfordringene?

Hanna Winsnes

Du verden, hva oppdaget jeg ikke på min første forskerrunde: Sverdrup, Nordheim, Heyerdahl, Narvesen, Wisting, Archer, Andersen og Winsnes. Jeg stopper her!
Store navn som representerer framoverlente, nytenkende pionerer som har satt sitt preg på historien i inn- og utland!

Hvis jeg hadde vært født larviking, hadde jeg sprukket av stolthet! Området har jo fostret så mange flere enn Thor Heyerdahl!
Nå kan jeg ikke skryte på meg noe av dette medfødte Larvik-genet. Men jeg kan sette fokus på det og framsnakke det!

Johan Sverdrup

Hvorfor har vi ingen minnetavle på husene der noen av disse pionerene bodde? Jeg vet riktignok om to i Prinsegata. Hvorfor hyller vi ikke en etter en i årene som kommer med utstillinger, foredrag og passende eventer? Dette trekker folk, og på denne måten holder vi liv i en formidabel historie som Larvik har.

Men det viktigste for meg er at vi samtidig kan bringe stoltheten fram og skape mer tilhørighetsfølelse til byen vår.
Begge deler trengs i årene som kommer for å klare å utvikle denne byen til et inspirerende sentrum av en levende, framoverstormende kommune. Eller?

Ingrid Strümke
4. kandidat Larvik Venstre