En skole for nærmiljøet

foto: Johan Malvik

En skole er mer enn en skole. Den er også et viktig nav i nærmiljøet. Derfor sier Venstre JA til ny Hosletoppen skole.

Av Wenche Steen, 2. kandidat for Bærum Venstre

En god skole er viktig for en god oppvekst

En trygg og god oppvekst er den aller største gaven vi kan gi til våre barn. Gode skoler er vesentlig del av en god oppvekst. Og med en god skole fører tilhørighet. En tilhørighet kommer gjerne som et resultat av en god lokal plassering og en bygningsmasse med gode kvaliteter som gir brukerne av bygget gode opplevelser.

Vi har mange gode skoler i Bærum, og vi må bygge flere skoler i årene som kommer – fordi vi får stadig flere innbyggere. Venstre er opptatt av at vi både skal ha skoler i nærmiljøet og skoler med god kvalitet – både for elever, ansatte og nærmiljøet.

Skolen samler nærmiljøet

På Hosle er det slik at skolene vi har betyr svært mye for nærmiljøet.

Fordi oss åtte tusen innbyggerne som bor her i på Hosle er skolene det som samler oss. Kanskje skolene på Hosle betyr ekstra mye fordi vi mangler funksjoner som finnes i mange andre nærmiljøer, som grendehus, bibliotek, kirke, kafeer eller andre naturlige møteplasser. Derfor fyller skolene våre disse viktige funksjonene som møteplasser for alle generasjoner.

På Hosle barneskole og på Hosletoppen ungdomsskole er det mye varierte aktiviteter utenfor skoletiden – for alle aldersgrupper. Begge skolene har lange tradisjoner blant annet for 17. maifeiring, og da møtes generasjonene til fest og hyggelig samvær. Hosletoppen har som eneste skole fellesfrokost for elevene 17. mai. Tradisjonen er populær og har vart i over 30 år med stort oppmøte.

Venstre vil oppgradere Hosletoppen

Hosletoppen har gjennom flere år hatt gode resultater og regnes som en av landets beste ungdomsskoler. I 2015 og 2016 hadde Hosletoppen de beste resultatene i landet på skriftlig eksamen. Elevene er svært godt rustet til videregående skole, både sosialt og læremessig. Venstre vil jobbe for at Hosletoppen ikke bare skal bestå – vi ønsker å oppgradere og utvikle skolen.

Aksjonsgruppa for bevaring av Hosletoppen opplever fortsatt at Hosletoppen skole ikke er trygget for fremtiden selv om skolen har fått 30 millioner til nødvendig vedlikehold. Skolen trenger videre midler til oppgradering for å tilfredsstille dagens krav.

I juni 2018 vedtok et enstemmig kommunestyre i Bærum at Hosletoppen og Østerås skulle bestå som to selvstendige skoler. Venstre er i utgangspunktet ikke mot store skoler, men for oss er nærskolene enda viktigere. Vi ønsker gode forutsigbare skoler i trygge nærmiljø, der barna kan gå og sykle til skolen. Vi mener vi trenger en variasjon av skoler i Bærum, der flere kan velge om de vil at barna skal på store eller mindre skoler, også når vi skal bygge flere skoler for å dekke behovet.

Og vi trenger skoler som fyller funksjonen som både et godt læringsmiljø og bidrar til et godt nærmiljø og som møteplass.

Venstre har tro på at Hosletoppen også skal fylle alle disse funksjonene også i de neste tiårene. Derfor støtter Venstre lokalmiljøet på Hosle og sier ja til ny Hosletoppen skole.

Publisert i Budstikka 14. juni 2019