Ragnhild Helseth medlem av Venstres programkomite Stortingsvalg 2021-2025

Guri Melby, leder av programkomite, og Ragnhild Helseth, fast medlem programkomite Stortingsvalg 2021-2025, «Foto:VenstreK»

Venstres landsstyre utnevnte i helga komiteen som skal skrive utkast til stortingsvalgprogram for perioden 2021-2015. Ragnhild Helseth ble da valgt som en av de faste medlemmene

Venstres landsstyre utnevnte i helga komiteen som skal skrive utkastet til stortingsvalgprogram for perioden 2021-25.

Komiteen har følgende sammensetning:

Leder: Guri Melby, Oslo
Nestleder: Atle Hamar, Vestland
Nestleder: Erling Moe, Trøndelag

Medlemmer:
Knut Aastad Bråten, Innlandet
Ragnhild Helseth, Møre og Romsdal
Carl-Erik Grimstad, Vestfold og Telemark
Ida Gudding Johnsen, Nordland
Kristine Nore, Viken
Tina Shagufta Kornmo, Oslo
Erlend Horn, Vestland

Varamedlemmer:
Mia Bruvik, Rogaland
June Marcussen, Agder
Børre St Børresen, Troms og Finnmark

Komiteens arbeidsutvalg vil ha sitt første møte 21. juni, og etter dette møtet vil det bli sendt ut en datoplan og litt mer informasjon om hvordan en planlegger arbeidet fram mot fristen 1. desember 2020.

Ragnhild har lang lokalpolitisk erfaring. Hun har siden 2007 sittet i bystyret i Kristiansund, da hele tiden som gruppeleder, og inneværende periode også som varaordfører.
Hun er fylkesleder i Møre og Romsdal Venstre, og første vara til fylkestinget i denne perioden.