Ragnhild Helseth inn i Venstres programkomite for stortingsvalget 2021-2025

Guri Melby, leder av programkomite, og Ragnhild Helseth, fast medlem programkomite Stortingsvalg 2021-2025, «Foto:VenstreK»

Venstres landsstyre utnevnte i helga komiteen som skal skrive utkastet til stortingsvalgprogram for perioden 2021-25.

Komiteen har følgende sammensetning:

Leder: Guri Melby, Oslo

Nestleder: Atle Hamar, Vestland

Nestleder: Erling Moe, Trøndelag

Medlemmer:

Knut Aastad Bråten, Innlandet

Ragnhild Helseth, Møre og Romsdal

Carl-Erik Grimstad, Vestfold og Telemark

Ida Gudding Johnsen, Nordland

Kristine Nore, Viken

Tina Shagufta Kornmo, Oslo

Erlend Horn, Vestland

Varamedlemmer:

Mia Bruvik, Rogaland

June Marcussen, Agder

Børre St Børresen, Troms og Finnmark

Komiteens arbeidsutvalg vil ha sitt første møte 21. juni, og etter dette møtet vil det bli sendt ut en datoplan og litt mer informasjon om hvordan en planlegger arbeidet fram mot fristen 1. desember 2020.