Namsos er helsekraften i Nord universitet

I omtrent ett år har jeg jobbet politisk med denne saken. Det handler om å gjøre en forskjell. ?

Geir Olav Knappe, førstekandidat Namsos Venstre

Det ante meg at det kunne komme mørke skyer. I Oslo-gryta er det mange viktige saker på dagsorden. Det var viktig å være føre var. Lokallaget i Namsos Venstre sørget for at fylkeslaget, stortingsfolket og partiet etter hvert skjønte Namsos er verdt å satse på. Rektors første innstilling var et sjokk. Ikke en dag har gått uten at jeg har fundert på hva jeg skal gjøre og om jeg har gjort nok. Det har vært mange samtaler, telefoner, e-poster og SMS. Nå ser det ut til at vi har lyktes med å få vist at Namsos er selve helsekraften i Nord universitet.

Men uten alle de fantastisk dyktige og dedikerte fagfolkene i Namsos hadde dette ikke godt. Og hele Namdalen mobiliserte og vi hadde tårer i øyekroken. Takk til alle som har bidratt!

Nå gyver vi løs – Namsos skal videreutvikles inn i framtida. Paramedic skal selvsagt også være med. Dette blir bra! ?

 

Her er innstillingen fra rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet.

Region Namdalen – studiested Namsos

Fagmiljøet og det ordinære bachelorstudiet i sykepleie videreføres. Kapasitet tilpasses behovet og måltallet for kandidater vurderes redusert.

Fagmiljøet og bachelorstudiet i vernepleie videreføres. Fagmiljøet skal i sterkere grad integreres med fagmiljøer i Levanger for å bidra til å utvikle BSV-utdanningene.

Fagmiljøet og farmasiutdanningen videreføres. Nord universitet initierer en nasjonal vurdering av bachelorutdanningene i farmasi i Norge og Nord universitet sin rolle og rammebetingelsene for denne.

Videre utvikling av fagmiljøet i paramedisin og planlagte opptak til studiet stilles inntil videre i bero.