Frivillige hender gir økt frihet

Foto: iStock

Frihet og frivillighet henger sammen. For mange barn i Norge er fritidsaktivitet et hvileskjær fra kompliserte forhold på hjemmebanen. For noen er tiden man bruker på aktiviteter etter skolen den eneste muligheten man har til å knytte sosiale relasjoner. I 4H, på Taekwon-do, på fotballbanen, i ungdomsklubben eller på kulturskolen møter man flere likesinnede. Her får barn og unge være fri, for noen en liten stund. Et tiltrengt pusterom.

For mange andre representerer frivilligheten noe positivt som innebærer mestringsfølelse, vennskap, spenning, krav og utvikling. I Norge står frivilligheten sterkt. Over 240 millioner timer med frivillig arbeid blir utført i Norge hvert år. Det innebærer 143.000 årsverk. Sammenligner man det med de 213.000 årsverkene i industrien, forstår vi litt av det enorme omfanget frivilligheten har i Norge.

Partilederen i Venstre og kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande, har et brennende engasjement for frivilligheten og presenterte rett før jul en flott frivillighetsmelding. Vi er glade for at frivilligheten i Norge endelig fikk den ministeren den fortjener. Venstre ønsker å legge best mulig til rette for at frivilligheten kan virke i all sin prakt og inkludere så mange som mulig.

Med så mye frivillighet og høy deltakelse som vi har i Norge støter man på flere utfordringer knyttet til lokaler, administrasjon og kostnader. Samtidig som Venstre ønsker bred deltakelse i frivillige organisasjoner og en sterk og uavhengig sektor, mener vi at det må komme forenklinger og en mer samordnet frivillighetspolitikk. Det legger frivillighetsmeldingen opp til. Her oppfordres kommunene til et aktivt blikk på frivilligheten lokalt.

Venstre har også fått gjennomslag for «Fritidskortet» som skal dekke deltakeravgift for barn og unge (6-18 år) på en fritidsaktivitet, slik at alle får anledning til å ta del. Et annet viktig tilbud for å motvirke utenforskap og senke terskelen til å være aktiv, er utlånssentraler som BUA.

Allerede gjør Rana kommune mye bra for frivilligheten, og for Venstre lokalt er det et mål om at alle kommuner bør ha sin egen frivillighetserklæring eller melding. Her bør frivillig arbeid kartlegges og ikke minst må man lytte til behovene. Optimaliseres kommunale bygg med tanke på å slippe frivilligheten til? Vet alle gryende popstjerner i kommunen at de eventuelt kan låne lokaler til å øve i? Tilbyr kommunen råd og veiledning om man som frivillig aktør ønsker å bringe noe nytt og spennende inn i lokalsamfunnet? I det hele tatt; hva er status på kommunens arbeid med frivilligheten? Rana Venstre fikk i desember i fjor gjennomslag for vårt verbalforslag om å lage en frivilligplan. Vi gleder oss til å se resultatene fra arbeidet med denne.

Venstre vil alltid prioritere frivilligheten høyt. Vi som parti har en iboende nysgjerrighet og stort hjerte for det frihetsprosjektet frivilligheten faktisk er. Derfor vil vi ta til ordet for at kommunen igjen skal se på aktivitetene lokalt og vi vil etter valget ta initiativ til en helhetlig gjennomgang av frivilligheten i kommunen og kartlegge behovene. Målet må være en frivillighetspolitikk skreddersydd etter lokale forhold, kompetanse og engasjement.

Ved inngangen til sommerferien benytter vi anledning til å takke alle som har stått på så langt i år og ikke minst de som skal bruke sommerferien sin til frivillig innsats til glede for mange barn i Rana, men også ellers i landet. Takk for deres avgjørende bidrag for å få til god nok oppvekst for flest mulig barn og unge. Og – riktig god sommer!

Mats Hansen, ordførerkandidat for Venstre i Rana

Abid Raja, trebarnsfar og visepresident på Stortinget

Mary Ann Dahl, 3. kandidat for Venstre i Rana