Fornøyd med at Rana får klimamidler

Ill: Sondre Hansmark

Rana kommune får totalt nærmere 4,3 mill. til miljøvennlige tiltak. Dette er Venstres Mats Hansen meget fornøyd med.

Ordningen med klimasatsmidler ble etablert i 2016 etter at Venstre fikk gjennomslag for dette i forhandlingene om statsbudsjettet for 2016. Dette var før Venstre gikk inn i regjeringen. I første runde gikk Rana kommune glipp av pengene fordi kommunen ikke hadde søkt. Dette kom frem etter et skriftlig spørsmål fra Venstres representant i kommunestyret.

Hansen er derfor strålende fornøyd med at Rana kommune får penger til viktige klimatiltak.

– Bruk av massivtre, grønne tak og andre miljøtiltak for bygg er viktige tiltak for at Rana kommune skal redusere sine CO2-utslipp. Det er svært gledelig at kommunen har vært offensiv når det nå skal bygges ny barneskole på Båsmoen, sier Hansen.

I 2017 fikk Rana kommune 450 000 kroner og i fjor var summen 120 000 kroner. Årets tildeling er betydelig høyere og viser at Rana kommune er på riktig vei ifølge Hansen.

  • Det kom inn svært mange søknader totalt, og at Rana kommune fikk hele 4,3 millioner viser at kommunen har vært dyktig og funnet frem gode prosjekter. Jeg vil også trekke frem at vi har fått penger til utlån av elsykler gjennom BUA. Det håper jeg folk vil benytte seg av, avslutter Hansen.