Trygg og god oppvekst i Stavanger

Venstre vil gi alle barn i Stavanger de beste forutsetninger til å lykkes livet, uansett hvor i kommunen man vokser opp eller hvor mye ressurser familien har. Vi mener utdanning er nøkkelen til en bærekraftig og skapende fremtid. Derfor går Venstre til valg på en kraftig satsing på barnehagen og skolen.

Mette Vabø, ordførerkandidat for Stavanger Venstre

Venstre vil ha en barnehage der alle barn får være med, og hvor alle barn blir sett tidlig. I skolen skal elevene få oppleve mestring, sosialt fellesskap og ha dyktige lærere som ser hver enkelt elev.

Les også: Venstre sin politikk for Stavanger

Venstre vil ha flere ansatte i barnehagen og skolen, slik at hver enkelt barn og elev kan bli fulgt opp på en enda bedre måte.

Venstre vil:

 • Styrke rådgivertjenesten i ungdomsskolen
 • Arbeide for at alle lærere har nok tid til å følge opp enkelt elever både faglig og sosialt
 • Styrke kompetansen for spesialpedagogikk i grunnskolen
 • Prioritere ressurser til digitale læremidler
 • Styrke samarbeid mellom BUP, helsetjeneste og skole.
 • At skolens inne- og uteområder skal ha fleksibel utforming for å stimulere elevene til kreativitet og lek.
 • Være en pådriver og jobbe systematisk for videreutdanning og faglig påfyll for alle ansatte i Stavangerskolen.
 • Ha økt fokus på likeverdig kvalitet i SFO, og tilbud om kompetanseheving for de ansatte.
 • Ha gratis SFO for lavinntektsfamilier
 • Ha rullerende barnehage opptak.
 • Jobbe for å ha tilstrekkelig barnehagekapasitet slik at barn kan gå i barnehage nærmest muligeget hjem.
 • Ha lav barnehagepris for foreldre med lav inntekt ogheve inntektsgrensen for rett på gratisbarnehageplass

Skolen skal være et sted for personlig utvikling og en arena for samarbeid og felleskap. Trening i sosiale ferdigheter er like viktig som opplæring i fag. Skolen er en av de få felleskapsarenaer vi har i dag. Derfor er det viktig å ta vare på fellesskolen. En god skole koster penger, og det er Venstre villige til å prioritere.

Venstre vil også gi de ansatte svært gode muligheter for kompetanseutvikling og gi skolene frihet til å tilpasse undervisningen og skolehverdagen selv.

Venstre ønsker at det brukes mer miljøvennlige byggematerialer i barnehage- og skolebygg, sikre tryggere trafikale forhold i områdene rundt skolen og tilrettelegge bedre for sykkelparkering ved både barnehager og skoler.

 

Les mer om Venstres politikk for Stavanger:
Barnehage og Skole | Klima og miljø | Nye arbeidsplasser | Trehusbyen | Varmere samfunn