Venstre verner om trehusbyen

Stavanger har Nord-Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. Den er verneverdig og et av byens tydeligste kjennetegn. Venstre er trehusbyens tydeligste forsvarer og garantisten for at det historiske i sentrum tas vare på.

Mette Vabø, ordførerkandidat for Stavanger Venstre

Stavanger sentrum er det viktigste området for byens identitet, med middelalderbyen, Domkirken og den sentrumsnære trehusbebyggelsen. Det kulturhistoriske Nytorget må bevares. Venstre ønsker å utvikle Nytorget til et kulturtorg der både ungdomskultur, musikkopplevelser, kunst og urban livsutfoldelse har sin naturlige plass.

Trehusbyen er viktig for byens identitet. Som en del av lokal historieformidling vil vi derfor i samarbeid med Byhistorisk forening gjøre kunnskapen mer tilgjengelig og satse på formidling. Vi kommer også til å fortsette kampen mot riving av verneverdige trehus, samt sikre midler til rehabilitering til kommunens flotte steinkirker.

Stavanger Venstre vil:

  • Ta vare på trehusbyen.
  • Stoppe forfall av trehus der den bakenforliggende hensikten er å rive gamle trehus og bygge nytt
  • Ha forutsigbare rammer til forvaltningen av Domkirken samt middelalderkirkene på Hesby, Sørbø, Talgje og Utstein kloster
  • Gjeninnføre vernemillionen
  • Verne om identitetsbærerne til Storhaug med fabrikkbygningene, arbeidermiljøene, gateløpene og trehusene
  • Arbeide for UNESCO-status til Gamle Stavanger

 

Les mer om Venstres politikk for Stavanger:
Barnehage og Skole | Klima og miljø | Nye arbeidsplasser | Trehusbyen | Varmere samfunn