Venstre vil gjøre det enkelt og billig å velge miljøvennlig.

Venstre har i de siste årene arbeidet for mange gode tiltak som gjør det enklere og billigere å velge miljøvennlig i Rogaland. Det vil vi fortsette med i den kommende perioden.

Fylkesordførerkandidat Kjartan Alexander Lunde

I Rogaland skal det være enkelt og billig å reise kollektivt. Tog, buss, bane og båt skal utfylle hverandre og det må planlegges for enkle overganger mellom disse. Et godt og attraktivt kollektivtilbud sikrer at vi får ren og god luft i byregionene våre.

Les også: Venstre vil ta vare på naturen

Venstre vil:

  • Gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt.
  • Bygge flere gang- og sykkelveier, og i byområdene flere sykkelveier som er adskilt fra bilister og gående.
  • Få bygget flere ladestasjoner.
  • At det skal være gratis å ta med sykkel på buss, tog og ferjer.
  • Bygge et hurtig skinnegående kollektivtilbud på Nord-Jæren, med første byggetrinn mellom Stavager sentrum, Ullandhaug, Forus og flyplassen.

 

Les også: Venstre gjør det enklere for barn og ungdom å velge miljøvennlig

Les også: Mer om vår politikk