Venstre satser på skolen

Faksimile Strandbuen 03/07-2019

En skole som gir alle barn muligheter til å lykkes i livet er en av Venstres viktigste saker.

Det synes også i den nye regjeringsplattformen inngått tidligere i år. Blant annet vil regjeringen innføre en mer fleksibel skolestart, slik at det blir enklere å utsette eller fremskynde skolestart for barn som trenger det. Kommuner som ønsker å prøve ut ordninger med eksempelvis to skoleopptak i året skal få mulighet for det. Strand Venstre ønsker at vår kommune skal prøve ulike modeller for fleksibel skolestart.

Many hands of volunteers during Maths class

Det er også viktig at vi nå skal sørge for at barn med behov for spesialundervisning i større grad skal få det av fagutdannede, og at vi skal øke andelen barnehagelærere til 50 %. Det vil gjøre at både små og store barn møter trygge og kompetente voksne i hverdagen, og bidra til økt læringsutbytte og trivsel.

Det er stadig flere som bruker skolefritidsordningen. Det er et tilbud som både gjør det enklere for familier å få hverdagen til å gå opp, og gir barn mulighet til å leke og lære sammen med andre utenom skoletiden. Likevel vet vi at kvaliteten på SFO er veldig ulik fra kommune til kommune. For Venstre er en god skolefritidsordning viktig for absolutt alle barn som deltar i den. Derfor vil vi lage en nasjonal rammeplan for SFO, for å sikre at kvaliteten er høy over hele landet. Vi vil også innfør gratis opphold på SFO/AKS for barn i lavinntektsfamilier tilsvarende ordninger for gratis kjernetid i barnehagene, slik at flere får mulighet til å delta.

Alle barn skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Derfor arbeider regjeringen nå med å gi alle barn mellom 6 og 17 år et eget fritidskort, som kan brukes til å dekke deltakeravgiften på ulike fritidsaktiviteter. Det vil bidra til å gi alle barn mulighet til å delta på aktiviteter sammen med venner, og føre til bedre integrering, mindre utenforskap og gladere og mer aktive barn.

Venstre satser på skolen fordi vi er på lag med fremtiden.

 

Av Erik Nyman-Apelset, ordførerkandidat for Strand Venstre
og Kjartan Alexander Lunde, fylkesordførerkandidat for Venstre.