En byarkitekt vil gi en bedre byarkitektur i Stavanger

Foto: Stavanger kommune

Leserinnlegg: En byarkitekt vil gi en bedre byarkitektur i Stavanger
Stavanger Aftenblad, 6. juli 2019

En byarkitekt vil gi en bedre byarkitektur i Stavanger

Venstre har kjempet hardt for bevaring av trehusbyen i all moderne historie, og det er nettopp derfor vi nå går til valg på å opprette en byarkitekt for Stavanger.

I Aftenbladet 27. juni hevder Rolf Skjelstad at det vil være en “dekkoperasjon” å opprette en byarkitekt i Stavanger kommune og at “politikerne vil ha det fint”. Jeg velger å tolke Skjelstads innlegg som et ønske om en styrket arkitekturpolitikk i Stavanger. Det er nettopp dette som også er Venstres ambisjon for nye Stavanger kommune.

Politikerne i Venstre er helt vanlige folk som selvfølgelig ønsker at det skal være fint i byen vår. Vi bor jo her selv. På Eiganes, Våland og Storhaug. Hvor Trehusbyen så vakkert brer seg ut. Og i de andre bydelene. Hvor det også vil komme store utbygginger i årene fremover.

Nettopp fordi Venstrefolk er så glade i Stavanger, har vi et genuint ønske om at byen skal utformes på en helhetlig arkitektonisk måte fremover.

De store byggeprosjektene i Paradis, på sentrumshalvøya, langs Vestre Platå, og andre steder i kommunen vår, kan derfor ikke få gå på bekostning av Trehusbyen. Venstre kan heller ikke godta at det foreslås etablert bygningskropper som fremtoner seg som gigantiske fremmedelementer i byen vår. Hvert prosjekt må tilpasses nærmiljøet og inngå i en større sammenhengende helhet.

Derfor går Venstre til valg på å få opprettet en byarkitekt for Stavanger. Organisering, mandat og oppgaver må selvfølgelig utredes. Vi bør lære av erfaringene fra Bergen kommune og tilpasse til våre behov i Stavanger. En god og konstruktiv debatt på dette temaet fremover er ønskelig. I Venstre er vi samtidig allerede nå overbevist om at arkitekturen må gis en langt større vekt i byggesaksprosessene i Stavanger enn i dag.

Venstre mener vi også bør etablere en egen arkitekturplan for Stavanger kommune, slik Kristin Hoffmann så klokt etterlyste i sin gjestekommentar 24. juni. Dette vil være en helt naturlig oppgave for det nye byarkitekt-kontoret i Stavanger kommune å ta fatt på.

Venstre vil ikke at Stavanger skal utvikle seg til en by som ser helt lik ut alle andre storbyer i Norge eller ellers i verden. Vi vil bevare det unike med Stavanger samtidig som vi utvikler byen vår videre, slik at vi også i fremtiden vil ha en by som har sin helt egen identitet. En by hvor de som kommer på besøk lar seg begeistre og hvor vi som bor her kjenner oss virkelig hjemme.

Gir velgerne Venstre tillit slik at vi kommer i posisjon etter valget, vil vi sørge for at både byarkitekten og opprettelsen en arkitekturplan blir vedtatt allerede i kommunens nye handlings- og økonomiplan fra 1. Januar 2020. Da vil første spadestikk være tatt for en bedre byarkitektur for Stavanger i årene fremover.

Jan Erik Søndeland
Ordførerkandidat, Stavanger Venstre