Statsråd Iselin Nybø (V) kommer på besøk

- Satsingen på studentboliger har gitt flere studenter rimelig botilbud. Ferske tall fra NSO og studentsamskipnadene viser at det i år står færre i kø for studentboliger enn i fjor., sier Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).
Foto: Marte Garmann

Møte med Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø 26.juli i Sandnessjøen

Styret i Nord Universitet vedtok den 26.juni å legge ned studiestedene Nesna og Sandnessjøen. Dette til tross for massiv motstand fra hele Helgeland. Flere av Venstres lokallag på Helgeland og fylkestingsgruppen er skuffet og kritisk til avgjørelsen, og sendte i juni brev til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), hvor de ba om møte med statsråden.

– Studiestedene i Sandnessjøen og Nesna skulle videreføres som en del av fusjonsavtalen. Styret i Nord universitet ønsker ikke dette. Vi har stilt spørsmål ved om ikke dette er brudd på fusjonsavtalen, og vil nå diskutere saken med vår statsråd. Selv om vi har hatt god dialog med statsråden både før og etter vedtaket, er vi veldig fornøyd med at hun har funnet tid til en tur nordover for å møte oss, sier leder i Alstahaug Venstre, Hanne Nora Nilssen.

Møtet vil finne sted i Sandnessjøen den 26.juli.

– Programmet for dagen er ikke fastsatt, men jeg har også sagt til statsråden at jeg ønsker at hun samtidig skal få mulighet til å besøke Nesna og de ansatte. Vi er villige til å tilpasse vårt program for å få dette til, fortsetter Nilssen.

Høgskolen i Nesna var en av 24 statlige høgskoler i Norge. I 2016 fusjonerte høgskolen med Universitetet i Nordland som Nord universitet, Nesna.

– Tilliten til folkevalgte og systemene er svekket. Det er behov for å få klarhet i hva som er skjedd i forhold til fusjonsavtalen, og jeg er også glad fot at statsråden har tatt våre signaler på alvor og kommer nordover, sier May Valle, Venstre gruppeleder i fylkestingsgruppen.