Kultur og frivillighet

venstre.no

Averøy Venstre mener at kommunen skal være en tilrettelegger for frivillighet og kulturliv. Levende lokalsamfunn er viktig for trivsel, helse og identitet. Dette skapes i samhandling med kulturlivet, de frivillige og deres organisasjoner.

Averøy Venstre vil:

  • Støtte opp om, og vise velvilje overfor, frivillige lag og organisasjoner.
  • Sikre lag og organisasjoner tilgang til kulturkonsulenttjenester.
  • Videreutvikle kulturskolen som tjenesteyter – også til frivillige lag og organisasjoner.
  • Styrke samarbeidet med Averøy Idrettsråd.
  • Redusere leien for kommunale idrettsanlegg til aktiviteter for barn og unge ytterligere.
  • Støtte forebyggende arbeid blant unge.
  • Arbeide for at nytt kulturhus i Kristiansund blir realisert.
  • Tilby skolering til ledere innen frivillig arbeid, blant annet med hensyn til forebygging innen rus og psykisk helsevern.