Miljø, klima og energi

venstre.no

Averøy kommune bør med de naturgitte forutsetningene som er tilstede være en foregangskommune i bærekraftig ivaretakelse av miljøet, og arbeide for at det grønne skiftet også skjer lokalt.

Averøy Venstre vil:

  • Utvikle både innbyggernes, næringslivets og kommunens kompetanse innen miljø, klima og bruk av fornybare energikilde, gjennom blant annet å melde Averøy kommune inn i Hold Norge rent.
  • Fokusere på rent hav og at Averøy kommune skal ta initiativ og delta aktivt på den årlige strandryddedagen.
  • Utvikle samarbeidet med næringslivet og kommunen når det gjelder Miljø og Energi, og løfte frem flere bedrifter som miljøfyrtårn.
  • Tilrettelegge for etablering av flere ladepunkt for elbil.
  • Støtte kildesortering og arbeide for å innføre gjenvinning av matavfall.
  • Gi tilskudd til kompostering av matavfall.
  • Legge bedre til rette for selvsortering og innføre gratis levering av avfall på miljøstasjonen.
  • Innføre kildesortering i alle offentlige bygg.