Samferdsel og kommunikasjon

Atlanterhavsveien - svevestien på Langholmen., Foto: Harald A. Kalvøy

Gode og effektive kommunikasjoner er viktig for økt bosetting. Det utvider arbeidsmarkedsregionen, gir økte muligheter for arbeid og bedre rammebetingelser for eksisterende næringsliv. Dette gjør kommunen mer attraktiv for nyetableringer.

Averøy Venstre vil:

  • At alle husstander og bedrifter i kommunen skal ha tilgang til høyhastighets bredbånd.
  • Oppgradere og legge fast dekke på alle kommunale veier.
  • Arbeide for gang- og sykkelvei gjennom hele kommunen, fra Atlanterhavsveien til Atlanterhavstunnelen.
  • Arbeide for å etablere smarte kollektivløsninger som kan bedre kollektivtransporten internt på Averøy og mellom Kristiansund og Averøy spesielt.
  • Tilby rimeligere transportløsninger for barn og unge.
  • Arbeide for at Fylkesvei 64 får Riksveistatus og at veien over Averøy blir oppgradert.