Ungdom

venstre.no

Averøy Venstre vil:

  • Støtte tiltak som gir et rikere fritidstilbud for ungdom.
  • Støtte tiltak som stimulerer ungdom til aktivitet og læring også på fritiden, og legge til rette for at ungdommen blir bedre kjent med kommunen, med tanke på å skape identitet og tilhørighet.
  • Redusere leien for kommunale idrettsanlegg til aktiviteter for barn og unge ytterligere.
  • Støtte opp om ungdomsklubbene og hjelpe ungdommene med å igangsette egne aktiviteter dersom de ønsker det.
  • Arbeide for at Averøy igjen blir MOT-kommune.
  • Tilby rimeligere transportløsninger for barn og unge.
  • At valgfagtilbudet ved Averøy Ungdomsskole skal utvides til også å gjelde yrkesfag.
  • At Averøy kommune skal tilknyttes opplæringskontoret i Kristiansund, og at kommunen skal opprette lærlingeplasser innenfor alle fagfelt der kommunen har virksomhet av et visst omfang.