Trine besøker Molde og Kristiansund 31.juli

Trine Skei Grande
- Gode rammevilkår fra statens side er et uttrykk for tillit til og forventning om at frivillige organisasjoner bidrar til demokrati, fellesskap og oppgaveløsing i samfunnet, sier Trine Skei Grande., Foto: Bård Ek

Molde og Kristiansund får besøk av kulturminister og Venstres leder Trine Skei Grande onsdag 31.07.19. Vi ser frem til å få presentert saker som vi er opptatt av for vår region.

Program er under utarbeiding og vil bli lagt ut når alle avtaler er bekreftet.