Enkelte partier er handlingslammede i møte med klimakrisen

foto: Oda Scheel

I Budstikka 8. juli angriper Liberalistene Venstre for å diktere kollektivpriser, fordi vi vil innlemme hele Bærum i Ruters takstsone 1. De mener at dette burde vært opp til markedet alene. Det illustrerer bare Liberalistenes handlingslammelse i møte med klimakrisen.

Av Johan Malvik, 3. kandidat for Bærum Venstre

I møte med klimaendringene er det spesielt én ting vi vet at fungerer: Å gjøre det dyrere å forurense, og billigere å velge miljøvennlig.

Hvorfor skal det koste nesten dobbelt så mye å reise kollektivt fra Bekkestua til Sandvika, som å reise fra Bekkestua til Grorud?

Klimaendringene krever at vi omstiller hele samfunnet. Veitrafikk sto for 82 prosent av klimagassutslippene i Bærum i 2017. Om vi skal ta vår del av ansvaret, er vi nødt til å gjøre det enklere å la bilen stå og billigere og mer effektivt å reise kollektivt. Dagens sonesystem står i veien for nettopp det.

Å forvente at markedet ordner opp alene er i beste fall optimistisk. Markedet fungerer ofte strålende, men vi ser at når vi nå må gjennom en rask omstilling av samfunnet, kreves det politisk vilje og handling for å dytte utviklingen i riktig retning.

Regjeringens elbilpolitikk er et godt eksempel på at det nytter å gi markedet et lite push. Halvparten av alle biler som selges nå er nullutslippsbiler. Andelen elbiler på norske veier har skutt i været de siste årene, og de nasjonale klimagassutslippene fra veitrafikk har gått ned med 10 prosent siden toppåret 2015.

1,5-gradersrapporten fra FNs klimapanel viser at det haster å kutte utslipp. Vi må gjøre vårt i Bærum, og veitrafikken er den største utfordringen. I møte med klimakrisen nytter det ikke med ideologisk ønsketenkning om det ideelle, frie markedet. La oss ta i bruk de verktøyene vi har, og gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt.

Publisert i Budstikka 23. juli 2019