Er du ungdom og bor i Møre og Romsdal?

Møre og Romsdal Venstre topp 6
Foto Sponland

Er du ungdom og bor i Møre og Romsdal?

Da har du fått en viktig anmodning fra fylkets ungdomspanel, der de anmoder ungdommene til å engasjere seg før høstens fylkestingsvalg, og at de stemmer ved valget.

Om man liker fylkeskommunen eller ikke; – avgjørelser som tas av fylkestinget er viktig for folk sin hverdag og det er ekstra viktig for ungdommen.
Fylkeskommunen har ansvar for kollektivtilbud og annen samferdsel, slik den har ansvar for videregående skoler, tannhelse, kultur og mye annet. Er du som ungdom også opptatt av klima og miljø, det er også en viktig sak for fylkeskommunen og fylkespolitikken.

En ting er sikkert – det er ungdommen som skal prege fylket i framtida. Det er dagens ungdom som skal overta arbeidslivet og utviklinga av fylket. Da må dere si fra om hvordan dere vil at fylket skal styres. Det er dere som må si fra om hva som skal til for at det skal være attraktivt å bo her både de nærmeste årene og på lengre sikt.

Hva som er viktig vil det sikkert være mange meninger om blant ungdom slik det er i andre aldersgrupper. Men det er gjennom valget til høsten meningene kan uttrykkes gjennom å stemme. Da gjelder det å finne det rette partiet og de rette kandidatene å stemme på. Det er en viktig påminnelse som nå kommer fra ungdomspanelet.
Vi vil være på lag med framtida og med ungdommen!
Hilsen Pål, Britt, Frode, Lena, Håvard og Rita.
Pål Farstad sitt bilete.