Kjellers framtid: Fly eller by?

I 2023 legges Forsvarets flybase på Kjeller ned. Venstre mener at dette gir en unik mulighet for å kunne bygge en helt ny, grønn, moderne og smart bydel.

Når Kjeller flyplass legges ned, er det et enormt område på hele 1100 dekar som åpnes opp midt mellom Lillestrøm og forskningsparken på Kjeller. Det er omtrent på størrelse med Grünerløkka i Oslo. Der bor det mange mennesker, men det er også et område med mye variasjon og med store grønne områder. Det kan vi få til på Kjeller også. I forskningsparken ligger dessuten et av verdens ledende forskningsmiljøer innen klima og energi, så her kan kortreist teknologi være med på å bygge Norges første klimanøytrale bydel.

Samtidig gir en utbygging på Kjeller en unik mulighet til å håndtere vekst i lang tid fremover på en måte som gjør at vi kan ta vare på alle de andre gode kvalitetene i og rundt Lillestrøm by: hagebyene, friluftsområdene og matjorda.

Det er allikevel ikke gitt at det blir slik. Sterke krefter ønsker å beholde Kjeller som en småflyplass, midt i byen. Mange tar til orde for at det lar seg kombinere med byutvikling. Venstre mener det er en feilslutning. Vi står overfor et klart og enkelt valg: Skal vi ha fly eller skal vi ha by?

Selv med kun veteranflyvirksomhet, vil en fortsatt flyplass legge beslag på store områder: ikke bare selve rullebanen, men sikkerhetssoner, støyhensyn og høydebegrensinger vil legge en betydelig demper på Kjellers potensiale for byutvikling. Det er vanskelig å se for seg at det kan bygges boliger tett på en rullebane der folk vil få flystøy rett utenfor terrassen til morgenkaffen sin. Store deler av dagens flyplassområde vil bli uegnet for bebyggelse, og enda større deler vil bli uegnet til boligbebyggelse.

Om ikke Lillestrøm kommunestyre på et tidlig tidspunkt setter foten ned for videre flyplassdrift, risikerer vi å forspille en unik mulighet til å kunne bygge opp en grønn, moderne og smart bydel helt fra scratch, og vi risikerer at arealpresset på småhusbebyggelse, friluftsområder og matjord vil bli enda større i årene som kommer.

Kjeller flyplass er en viktig del av Lillestrøms historie. Etter nedleggelsen, vil det fortsatt stå igjen mange flotte og verneverdige bygg. Blant dem gamle hangarer. Disse må fylles med innhold, og for Venstre vil det være viktig å få på plass et museum som forteller om områdets fortid og utvikling, og som viser fram fly og andre klenodier som vitner om historien.

Selve rullebanen kan tas vare på der den ligger i dag, selv om det ikke lenger går fly der. La rullebanen bli en boulevard gjennom den nye Kjellerbyen, med kafeer, butikker og gateliv. La Kjellerbyen fylles med spennende bedrifter som vokser ut fra forskningsmiljøet på Kjeller, trekk det blågrønne beltet som går langs Nitelva inn i området slik at det grønne får stor plass i den nye bydelen, og bygg variert bebyggelse med bygårder og blokkleiligheter nærmest Storgata og rekkehus og småhusbebyggelse i den andre enden av flyplassområdet.

Mulighetene er mange på Kjeller flyplass. Venstre er klar til å gripe dem. Men det går ikke med både fly og by. Vi kan ikke bygge en ny bydel tett på en operativ flyplass. Vi må velge. Venstre sier nei til fly og ja til by.

Boye Bjerkholt
Venstres ordførerkandidat i Lillestrøm

Leserinnlegget sto på trykk i Romerikes Blad 29.07.2019