Til innhold

Boye Bjerkholt

Boye Bjerkholt er fylkesleder i Akershus Venstre og 5. kandidat på Venstres stortingsvalgliste i Akershus. Han er 37 år og er oppvokst på Strømmen i Skedsmo kommune. Siden 2010 har han vært varaordfører i hjemkommunen.

Bjerkholt har tidligere vært generalsekretær i Unge Venstre, hvor han også har flere perioder bak seg som internasjonal leder og sentralstyremedlem. Under siviløkonomstudiene på BI jobbet han i flere år i Posten, og han har også jobbet en kort periode som praktikant for den liberale gruppen (ALDE) i Europaparlamentet i Brussel.

I førersetet for det grønne skiftet

Bjerkholt er spesielt opptatt av miljø og klima, og mener at klimautfordringen må takles på alle nivåer: globalt, nasjonalt, lokalt, og hver enkelt av oss. Som varaordfører har han vært en pådriver for å sette Skedsmo i førersetet for det grønne skiftet.

– Jeg har stor tro på eksempelets makt, på at noen går foran. Det vi gjør lokalt i Skedsmo, kan inspirere andre til å gjøre det samme. Og når mange går i riktig retning, blir effekten stor, forklarer han.

Noen av de tydeligste eksemplene i Skedsmo er fjernvarmeanlegget på Åråsen som har blitt omtalt av FNs klimapanel og sorteringsanlegget for avfall på Bøler som i dag er blant verdens mest moderne sorteringsanlegg for plast og matavfall.

Attraktiv kollektivtransport

På Stortinget har Venstre bidratt til at Norge er i verdenstoppen når det gjelder elbiler og økt jernbaneinvesteringene til et rekordnivå.

– Det som virkelig monner i klimakampen, er å gjøre transportsektoren utslippsfri. Det må skje gjennom å gjøre de utslippsfrie alternativene så attraktive at folk velger det: ikke fordi de må, men fordi de utslippsfrie alternativene er bedre, sier Bjerkholt.

I Akershus er jernbanen selve hovedpulsåren i kollektivtrafikken. De som bor ved knutepunktene på aksen Asker-Lillestrøm opplever at togtilbudet har blitt dramatisk forbedret på få år, med raske tog som går hvert tiende minutt. Når Follobanen er ferdig, vil også Ski få et svært godt togtilbud. Men Bjerkholt mener at dersom kollektivtrafikken virkelig skal ta nye, store reiseandeler, må det gjøres tiltak også på de øvrige banene.

– Med relativt beskjedne summer, kan reisetid og frekvens økes på de såkalte grenbanene: Spikkestadbanen, Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen og Hovedbanen. Timesavganger er ikke attraktivt. Derfor må frekvensen opp hvis vi skal få flere til å velge toget, mener Bjerkholt.

Romeriksbanen vil revolusjonere måten vi reiser på

Et av Bjerkholts store hjertebarn er Romeriksbanen: forlengelse av t-banen fra Ellingsrud via Lørenskog sentrum, Ahus og Strømmen til Lillestrøm og Kjeller.

– En slik bane vil knytte sammen bybåndet mellom Groruddalen og Lillestrøm og ha en strukturerende effekt på byutviklingen i området. Med nye boliger og nye arbeidsplasser lokalisert langs banen, vil Romeriksbanen legge til rette for bærekraftig transport og bærekraftig vekst, utdyper Bjerkholt.

Men Romeriksbanens betydning vil favne mye videre enn bare strekningen mellom Ellingsrud og Kjeller. For med t-banekobling til Lillestrøm stasjon åpnes en rekke nye transportmuligheter for reisende i hele Osloregionen.

– Da kan du ta t-bane fra Ellingsrud til Lillestrøm og tog videre til Gardermoen, eller du kan ta tog fra Sørumsand til Lillestrøm og t-bane videre til Ahus, eller du kan ta tog fra Asker og t-bane videre til Forskningsparken på Kjeller. Romeriksbanen vil revolusjonere måten vi reiser på, sier en entusiastisk Bjerkholt.

Alt starter i skolen

Et annet tema Bjerkholt er opptatt av, er skole. At Norge skal være et land hvor det er trygt og godt å vokse opp, er noe alle kan stille seg bak. For Bjerkholt betyr det en bred satsing på inkludering, kunnskap og tidlig innsats.

– Skolen er det viktigste fellesskapsprosjektet vi har. Gjennom å satse på skolen, gir vi muligheter til at hver enkelt av oss kan realisere sine drømmer uavhengig av bakgrunn, og vi setter oss som samfunn i stand til å løse fremtidens utfordringer, sier Bjerkholt.

En god skole starter i barnehagen

Nøkkelen til å løse utfordringer knyttet til klima, omstilling, nye jobber og ny vekst, ligger i kunnskap og innovasjon. Alt starter i skolen.

– Og en god skole starter i barnehagen, mener Bjerkholt.

– Gjennom lek og interaksjon med andre barn, under ledelse av dyktige pedagoger, legger barnehagen et godt grunnlag for resten av skoleløpet. Derfor er det viktig at alle har mulighet til å gå i barnehage. Det bør ikke være slik at noen barn ikke får gå i barnehage fordi foreldrene har dårlig råd, og derfor er det viktig å gjennomføre Venstres forslag om å gi gratis barnehage til alle lavinntektsfamilier, utdyper han.

Gode resultater lokalt

Tilbake i Skedsmo kommune, har Bjerkholt jobbet for satsing på skole og barnehage, og det har gitt resultater. Pedagogtettheten i barnehagene er på vei opp, i 2013 åpnet Skedsmo realfagssenter, og i år starter en stor ny satsing på minoritetsspråklige.

– Det finnes ikke ett enkelt grep som løser utfordringene i skolen. Norsk skole er stort sett veldig bra, men vi vet at det alltid er mulig å bli bedre. Og derfor skal vi ha det som ambisjon at vi alltid skal bli bedre. En god skole sørger for at alle barn får utvikle sine talenter, og får tilegne seg den kunnskapen de trenger. Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Når barn har det bra, så lærer de også mer, sier Bjerkholt.

Ved stortingsvalget stiller Boye Bjerkholt som 5. kandidat på Akershus Venstres liste. Det håper Bjerkholt skal gi mulighet til å møte på Stortinget som varamedlem. Da vil han benytte anledningen til å jobbe for gode klimaløsninger, bedre kollektivtrafikk og en økt satsing på skolen.