10 grunner til å stemme Venstre

  • Vi vil ha hele Bærum inn i Ruters takstsone 1 slik at det blir enklere og billigere å reise miljøvennlig i Bærum.
  • Vi vil ta vare på naturen. Grønne lunger, marka og kulturlandskap skal ikke bygges ned.
  • Vil vil ta vare på nærmiljøskolene, slik at skolen blir en del av lokalsamfunnet og barna kan gå til skolen.
  • Vi vil innføre søskenmoderasjon i SFO, og gjøre det gratis for barn fra lavinntektsfamilier.
  • Bærum må kutte utslipp og ta sitt ansvar for å stoppe farlige klimaendringer.
  • Vi vil etablere nye kulturhus og klubbscener for ungdom, for å sikre møteplasser og talentutvikling.
  • Bærum må gjøre det enklere for næringsdrivende å starte og utvikle sin virksomhet.
  • Bærum må ta imot flyktninger og sikre god integrering. Frivillige må få den støtten de trenger for å bidra.
  • Eldre i Bærum må sikres en aktiv alderdom. Det bør opprettes flere møteplasser og tilbud for trening.
  • Bærum kommune skal være innbyggerstyrt, ikke utbyggerstyrt.

Les valgprogrammet for 2019-2023