Vefsn Venstres valgbrosjyre 2019

Vefsn Venstres førstekandidater, Franziska Wika

Her kan du laste ned Vefsn Venstres valgbrosjyre som inneholder et utdrag av våre viktigste politiske saker.

Trykk på linken:

Valgbrosjyre 2019