Bli kjent med vår 1.kandidat Lasse Vetland

Lasse Vetland, Foto: Magne Storøy

Lasse er 55 år og bor på Vetland, Vanse. Jobber som laborant ved Alloc i Lyngdal. Har bakgrunn som tillitsvalgt ved både Alloc og Bredero og er opptatt av enkeltmenneskers rettigheter i møtet med det offentlige.

Lokale arbeidsplasser er viktig og kommunen må føre en konkurransedyktig skatte- og avgiftspolitikk (Eiendomsskatt og bompenger).

Er motstander av flere landbaserte vindmølleparker, og mener man bør satse på havvind og oppgradering av eksisterende vannkraftverk.

Farsund kommune skal være klimanøytral

Gi Lasse en stemme på valgdagen!