Ti grunner til å stemme Venstre

Foto: Karoline Andreassen

Det er mange gode grunner til å stemme Venstre. Her er ti av dem.

  • Venstre vil hjelpe flere ut i jobb ved å aktivt tilrettelegge for nærings- utvikling, bl.a. gjennom lærlingplasser, næringsarealer og støtte til gründere.
  • Undervisningen må skje på skolen for å sikre alle muligheter til å lykkes. Derfor er vi for leksefri skole.
  • Vi behøver flere helsesøstre og lavterskeltilbud for å sikre både god psykisk og fysisk helse.
  • Venstre vil ha 50-meters svømmehall, så rask som mulig, og ny semtrumsskole på Os.
  • Vi vil intensivere arbeidet med å utbedre og bygge flere gang- og sykkelveier slik at gående og syklende er sidestilt med bilister.
  • Halden må gi bedre kår for frivilligheten innen både kultur og idrett, i form av kommunale midler og garanti for gratis eller rimelige lokaler.
  • Biblioteket fortjener bedre. Vi vil at det 7 skal være en møteplass på nordsiden, i nye lokaler, med utvidet åpningstid og kulturtilbud.
  • Venstre vil at antall boliger i kommunen skal økes ved hjelp av fortetting, særlig i sentrum, og ikke bruk av dyrka mark og friluftsområder.
  • Vi trenger smartere, hyppigere og bedre kollektivtransport.
  • Halden må tenke klimafotavtrykk i all virksomhet, og forplikte seg til å innfri bærekraftsmålene lokalt.

 

Klikk på bildet for større oppløsning.