Mye bry med både fly og by

I et innlegg i RB 31.7. påstår Terje Skyrud at kombinasjonen av flyplass og byutvikling på Kjeller er uproblematisk, og viser til en studie gjennomført av Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark (KFK) som han hevder er gjort i samarbeid med Skedsmo kommune. Jeg vil for ordens skyld presisere at kommunens bidrag var økonomisk støtte til gjennomføringen av studien, men at innholdet står for KFKs regning.

Boye Bjerkholt

Studien, datert desember 2015, gir et anslag på 100.000 kvadratmeter bolig. Det kan gi anslagsvis 1000 nye boliger. Når Kjeller flyplass totalt utgjør 1100 dekar, som tilsvarer ca. Grünerløkka i størrelse, blir det ganske spedt.

Men selv det er nok et optimistisk anslag. For selv om Skyrud viser til støyanalyser som konkluderer med lav støy, er det viktig å ha med seg at disse støyanalysene er basert på årsmiddelverdier. Når 1000 støyhendelser, som hver for seg varer i noen minutter, fordeles på alle årets timer, blir støyavtrykket ikke veldig høyt.

Derfor er det mer relevant å se på faktisk støy når flyene er i bruk. Dvs. stort sett på ettermiddag og kveld i sommerhalvåret, den tiden hvor utendørs støy er til mest sjenanse for nærmeste naboer. Når vi også vet at de gamle flytypene er blant de som har høyest støynivå, er det lett å se for seg at det kan bli utrivelig på terrassen om det bygges for tett på flyplassen.

Målt på 200 meters avstand, vil støyen nå opptil 90 desibel ved avgang. Det er et svært kraftig lydavtrykk. Hvis man skulle lagt regelverket for skytebane eller motorsportbane til grunn, ville det ikke vært tilrådelig å bygge bolig nærmere enn 1 kilometers avstand fra en slik støykilde. Derfor må vi velge: vil vi ha fly eller vil vi ha by?

I sitt innlegg hevder Skyrud at undertegnede bryter mot Venstres program. Det finnes det ikke hold for. Venstre har programfestet å legge ned flyplassdriften på Kjeller siden 2007. Men det er riktig, som Skyrud skriver, at Venstre er svært opptatt av å ta vare på kulturminner i byutviklingspolitikken. Og nettopp på Kjeller er det mye som er verdt å ta vare på. Men å ta vare på kulturminner på Kjeller er ikke det samme som å drive en operativ flyplass midt i byen.

Bruk er ofte det beste vern, men bruken forandres over tid. På Huseby gård på Skedsmokorset er et nytt kulturhus i ferd med å reise seg inni en gammel låve. På Blaker Skanse er det et levende kunstnermiljø og stort potensiale for ulike typer kulturaktivitet i en tidligere militærforlegning. Hvilke aktiviteter de verneverdige byggene på Kjeller skal fylles med, er for tidlig å si. Et museum som forteller om Kjellers historie bør være med, men utover det er mulighetene mange!

Stortinget har vedtatt at Forsvarets virksomhet på Kjeller skal legges ned og at Forsvarets eiendom skal selges. Venstre mener at dette åpner en unik mulighet til å utvikle dette området til en grønn, moderne og klimavennlig bydel. Vi har valget mellom fly eller by. Venstre velger by.

Boye Bjerkholt
Venstres ordførerkandidat i Lillestrøm

Innlegget sto på trykk i Romerikes Blad 06.08.2019.

Se også Boye Bjerkholts første innlegg om Kjellers framtid: fly eller by?. Terje Skyruds innlegg, som Bjerkholt svarer på her, ligger ikke tilgjengelig på nett.