Sandvika bør bli hovedstad for naturmangfold

Eirik T. Bøe vil at Bærum skal gå i front for å ta vare på naturmangfoldet, foto: Johan Malvik

Bærum bør bli Norges foregangskommune for å ta vare på natur og naturmangfold. Vi bør være både bekymret og stolte når vi bor i Bærum. FNs naturpanel har erklært en naturkrise som har kommet helt i skyggen av klimakrisen. I Norge er det største naturmangfoldet i Bærum. 80 prosent av alt som gror i Norge gror i Bærum.

En million arter står i fare for å bli utryddet

Tidligere i sommer samlet verdens naturmangfoldseksperter og beslutningstagere seg i Trondheim. Bakgrunnen er at en million arter står i fare for å bli utryddet. Ifølge Verdens naturfond bruker vi naturressursene raskere enn de klarer å fornye seg. Regjeringen har slått fast at Norge skal bidra aktivt i arbeidet med å lage en ny naturavtale.

Om et år skal det skrives en nye naturavtale i Kina. Dette er en gylden anledning for Bærum til å ta et bredt initiativ på naturmangfoldsfeltet. Vi bør ta beslutninger som viser at vi er fremst i verden på å ta vare på naturmangfoldet. Vi er en liten kommune i verden, men naturpanelet slår fast at utfordringene er de samme. Den største trusselen mot naturen er hvordan vi bruker arealene våre og hvordan vi håndtere avfallet vårt.

Vi er derfor glade for at Budstikka er bekymret for Sandvikselva når Sandvika skal utbygges. Vi deler samtidig Naturvernforbundets forventninger i deres artikkel 3. juni, til Mortens Skauges utspill om styrking av arbeidet med artsmangfold i Bærum. Det er det behov for.

I alle sakene Naturvernforbundet tar opp i sin artikkel stemte Venstre for naturen og mot flertallet. Det som gir håp og optimisme er Fornebu-reguleringen hvor Venstre fikk gjennomslag for en rekke forslag for å ta vare på den unike og sjeldne naturen på Fornebu.

Hvis vi klarer å forsterke denne positive utviklingen, kan Fornebu og Sandvika bli forbilder langt utover Bærums grenser, men det krever klar politikk og ansvarlige utbyggere.

Bærum må gå foran

Vi må også gå tilbake og gjøre opp for gamle synder. Vassdragene våre ble i mange år brukt som avfallsplasser. Rent hav krever rene vassdrag. Oslofjorden tømmes for torsk. Vi må tømme vassdragene for forurensning. De to nedgravde søppelfyllingene ved Øverland må graves opp og saneres, og elver og vassdrag må ryddes, renses og restaureres i samråd med eierne.

Fremmede arter er en annen stor kamp. Bærums gunstige klima har gitt grobunn for mange fremmede invaderende arter, som endrer og ødelegger vår natur. Her kan kommunen tilrettelegge for at alle kan få delta i en felles kamp for Bærums-naturen.

Vedtakene kommunestyret har fattet de siste fire årene etterlater ikke inntrykk av en foregangskommunen. Legger vi imidlertid valgprogrammene til partiene i Bærum til grunn, bør det kommende kommunestyret begeistret legge til rette for Sandvika som Norges naturmangfoldshovedstad. Når vi kommer sammen til høsten må vi ta noen gode beslutninger sammen for naturen. Venstre sitter ikke på løsningene alene.

Bærum er en kommune som på mange områder er et meget godt sted å bo. La oss gjøre det like godt for naturen som danner rammene rundt våre liv.