Vi må redusere våre forbruk

Foto: Jens Bessesen

For at vi skal kunne utvikle samfunnet og bygge en bærekraftig fremtid, er det helt avgjørende at vi har mål å strekke oss etter. Et eksempel på dette er nettopp rapporten fra FNs klimapanel. Dersom vi ønsker å bygge en bærekraftig fremtid er det også åpenbart at vi redusere vårt eget forbruk. Dette betyr nødvendigvis ikke en enorm omveltning av egen livstil, men at vi tenker nytt når det kommer til forbruket.

Vi har et enormt energiforbruk som også kommer til å øke inn i fremtiden. Et av de største spørsmålene er derfor hvor skal vi hente energien fra. Det er åpenbart at vi må investere i forskning på og utvikling av grønn energi slik at vi kan utvikle bærekraftige energikilder. Dette må ses i sammenheng med en ansvarlig naturforvaltning.

Norge må gå foran som et eksempel å vise at grønn energi og industri er bærekraftig og verdiskapende. Det er også helt avgjørende at vi ser klimaproblemet globalt, og derfor må vi også se energiutfordringene globalt. At Europa får en mer helhetlig energiforvaltning er avgjørende for at vi skal kunne nå målene som blir satt.

Vi må redusere der vi kan, og om vi sikter på et 100% klimanøytralt samfunn, men bare når 80%, så har vi likevel gjort en forskjell!

Vi må bygge Norge fremtidsrettet. Vi må bruke ny teknologi i bygging og driftig, slik at for eksempel bygninger i større grad kan forsyne seg selv med energi. I en ny kommune, med større avstander, må vi tenke nytt. Eksempler på løsninger er enda bedre tilrettelegging for syklende i sentrale strøk, bedre kollektivtilknytning til bygdene, elbil i kommunale tjenester eller å i større grad benytte teknologi for å unngå reising i møtesammenheng. Venstre etterlyser også en miljø- og klimarådgiver i den nye kommunen for å påse at grønne valg tas i alle sektorer.

Det er helt avgjørende at politikere blir utfordret på politikk, og ikke minst etterprøvd på politikk, for at vi skal drive samfunnet fremover. Vi må sikte høyt og ha store ambisjoner for vi skal komme nærmere et klimanøytralt samfunn. Når ungdommen gjør opprør skal vi ikke svare «så du vil ikke til Syden mer nei?» eller «ja, men da blir du aldri kjørt på trening igjen!». Vi må redusere der vi kan, og om vi sikter på et 100% klimanøytralt samfunn, men bare når 80%, så har vi likevel gjort en forskjell!

Asle Nesland

Ordførerkandidat Venstre

 

Opprinnelig sak fra Lindesnes Avis