Vi må være ærlige, Alf Erik

Arkivfoto

Opprinnelig en sak fra Lindesnes Avis

Alf Erik Andersen slår i et leserinnlegg 5.8.19 fast at eiendomsskatten i nye Lindesnes skal bli lavere med FrP.

I likhet med Andersen har Venstre som mål å ha så lav eiendomsskatt som mulig, og forhåpentligvis på sikt fjerne den. Eiendomsskatten er usosial, du betaler nødvendigvis ikke etter evne. Den er også negativ når vi ønsker å skaffe nye innbyggere og ny næringsvirksomhet.

Men så var det dette med realitetene i situasjonen. Den nye kommunen skal bygges på grunnlag av Intensjonsavtalen alle kommunestyrene enstemmig har vedtatt, FrP inkludert. Avtalen har ambisiøse mål og er kostnadsdrivende. Den sier blant annet: «Innbyggerne skal i størst mulig grad ha et tilbud i nærheten av eget bosted. Skolestrukturen i kommunen skal ikke endres».

Står Frp fremdeles bak innholdet i avtalen?

Som leder av Fellesnemnda og heltidspolitiker gjennom 4 år, forventer vi at Andersen er godt kjent med de økonomiske utsiktene den nye kommunen har i tida fremover. Fellesnemnda har blitt forelagt et skyggebudsjett, der den nye kommunens økonomiske handlingsrom er beskrevet.

Det ser ut til at det er nødvendig å minne om følgende:

• I 2022 vil den nye kommunen ha ca. 2000 millioner i gjeld, og vil dermed være særdeles utsatt ved renteøkninger.

• I 2021 og 2022 vil kommunen hvert år ha over 30 millioner i driftsunderskudd. Dette er tilfelle selv om det er beregnet en inntekt fra eiendomsskatt på over 90 millioner. Hvert år! Uten eiendomsskatt vil underskuddet være på over 120 millioner per år.

• Underskuddet må dekkes inn i løpet av 2 år. Hvis ikke havner kommunen på ROBEK- lista, noe som innebærer statlig kontroll og godkjenning av blant annet låneopptak.

• Kostnadene med omstilling til ny kommune er ikke tatt med og vil forverre driftsunderskuddet ytterligere.

Venstre mener at disse tallene kombinert med løftene i intensjonsavtalen for nye Lindesnes kommune gjør det umulig å fjerne eiendomsskatten de nærmeste årene uten å rasere tilbudene til innbyggerne. Å komme med løfter om dette i valgkampen er fristende, men dessverre nokså urealistisk.

Å komme med løfter om dette i valgkampen er fristende, men dessverre nokså urealistisk.

Andersen er lite konkret i hvordan Frp skal redusere eiendomsskatten, men sier noe om at kravet til bunnlinje er redusert fra 3% til 1,75%. Dette kan gi en reduksjon i eiendomsskatten på 25 millioner. Hvis alle løfter i intensjonsavtalen skal holdes, og det høres det jo ut som om Frp lover, vil vi likevel få en underdekning på svimlende 90 millioner kroner.

Vi vil utfordre Andersen og Frp til å konkret vise hvordan de vil dekke inn 90 millioner. På hvilke områder skal det gjøres endringer, og hva er besparelsen?

Nye Lindesnes vil få en krevende start rent økonomisk. Å love innbyggerne noe annet, er tomme løfter.

Lindesnes Venstre

Asle Nesland, 1. kandidat

Per Olav Skutle, 2. kandidat

Unn Liestøl Larsen, 3. kandidat