Eiendomsskatt: Ikke godt nok, Sveen!

Jeg er ikke imponert over svaret jeg får av Hans Petter Sveen, 1.-kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Eidsvoll i EUB 06.08.

I et lengre innlegg med en kommentar om MDGs holdning til eiendomsskatt mener han at «litt enig» er dekkende for MDGs holdning til eiendomsskatt i Eidsvoll. I et innlegg på Lesernes EUB 16. juli (Du kan bli lurt av NRKs valgomat) påpekte jeg at MDG har sagt seg «litt enig» i påstanden «For å skaffe penger til nødvendige utbygginger i Eidsvoll må det innføres eiendomsskatt» på NRKs valgomat. Jeg var overrasket over MDGs svar.

Vi kan la fakta tale for seg selv: Venstre har i seks år på rad lagt fram eget budsjettforslag, uten eiendomsskatt. MDG både for 2018 og 2019 har lagt fram sitt eget budsjettforslag, med eiendomsskatt. MDG er faktisk det eneste partiet ved siden av SV som i kommunestyret som i eget budsjettforslag har foreslått å innføre eiendomsskatt.

Sveen skriver at MDG vil føre en ansvarlig økonomisk politikk, og at Eidsvoll har for mye gjeld. Da burde MDG i budsjettmøtet i kommunestyret i desember stemt for Venstres forslag om å innføre en økonomisk handlingsregel, om mål for hvor stor kommunens maksimale gjeld kan være. Men MDG stemte mot forslaget. Sveen skriver at MDGs politikk vil føre til billigere investeringer og drift. Men i budsjettforslaget måtte altså MDG likevel innføre eiendomsskatt. Så svaret er altså at MDG med egen politikk ikke unngår eiendomsskatt.

Sveen skriver også at MDG ønsker en økonomisk buffer i vanskelige tider. Men da MDGs eget forslag til budsjett falt, stemte MDG for fellesforslaget fra Ap og SP. I dette forslaget var de lagt opp til å bruke opp hele kommunens oppsparte midler i løpet av fire år. Forslaget ble vedtatt med 1 stemmes overvekt; MDGs stemme.

I sitt eget budsjettforslag hadde MDG en god beskrivelse av alternativene Eidsvoll står overfor når det gjelder den økonomiske politikken i årene framover. Men MDG valgte å stemme for budsjettforslaget med de dårligste svarene på hvordan Eidsvoll skal unngå eiendomsskatt og unngå å havne på Robek-listen.

Når MDG i eget budsjettforslag må ty til eiendomsskatt og så sikrer flertall for et budsjett som tømmer kommunens fond, burde MDG vært ærlige nok til å svare «helt enig» på at MDG vil innføre eiendomsskatt. Fakta taler for seg selv.

Av Per Aage Pleym Christensen

(Innlegget stod i EUB. På nett 11.08 2019)